Reklama

Budowa autostrad

Optymistycznie o drogach

Poniżej fragmenty komunikatu oraz wypowiedzi m.in ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka o polskich drogach.

Podkreślał on, że inwestycje w infrastrukturę są jednocześnie inwestycjami w przyszłość polskiej gospodarki. Nie wybaczyliby nam tego Polacy, gdybyśmy nie wykorzystali tej szansy. Przełom był możliwy, bo rząd premiera Donalda Tuska jako pierwszy traktuje budowę dróg jako całość i działa jako całość - zaznaczał C. Grabarczyk,który był gospodarzem panelu Przyspieszenie budowy dróg i autostrad, który odbył się 20 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach dwudniowej konferencji "Od transformacji do modernizacji", podsumowującej dwa lata rządu PO - PSL.

Reklama

Podczas panelu dyskutowano m.in. na temat czynników wpływających na tempo rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

Zmieniamy Polskę od 20 lat. Musimy zadać sobie pytanie, czy w wystarczającym tempie zmieniamy również polską infrastrukturę, głównie drogi. Mamy teraz o około 10 mln użytkowników dróg więcej, a w ciągu minionych 20 lat nie przybyło dużo dróg - zauważył Minister C. Grabarczyk. Podstawową barierą modernizacji polskiej infrastruktury był przez lata brak środków finansowych. Dziś tej bariery już nie ma. W 1990 r. na inwestycje w infrastrukturę rząd wydał 300 mln zł. W ubiegłym roku wydaliśmy na drogi prawie 14 mld zł, a w tym roku chcemy się zbliżyć do 20 mld zł - wyjaśnił szef resortu.

Dziekujezaa4.pl

Minister zwrócił uwagę, że istniejący przez kilkanaście lat polskiej transformacji system prawny...

...nie ułatwiał budowy nowych dróg.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że obecne ożywienie stało się możliwe po przeprowadzeniu odpowiednich działań legislacyjnych. Zmieniono specustawę drogową, prawo zamówień publicznych oraz prawo środowiskowe. Działania te zaowocowały skróceniem procesu uzyskiwania decyzji, przez co nieruchomości pod budowę nowych dróg są pozyskiwane sprawniej.

Za istotny czynnik, który przyczynił się do jakościowego zwrotu w budowie dróg szef resortu infrastruktury uznał efektywne wykorzystanie środków unijnych. Minister Grabarczyk zwrócił również uwagę, że Polska stała się atrakcyjnym obszarem inwestycji drogowych, a działające obecnie mechanizmy sprawiają, że do przetargów staje pięciokrotnie więcej firm niż dotychczas.

Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 500 km dróg krajowych, w tym 166 km autostrad oraz 344 km dróg ekspresowych, obwodnic i dróg po przebudowie. W budowie znajduje się prawie 780 km dróg - poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień. Udało się nam podpisać umowy na 1264 km nowych dróg, w tym 601 km autostrad i 663 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów - dodał R. Stępień.

Uczestniczący w panelu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podkreślił, że w październiku 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaznaczył, że co roku na ten cel rząd przeznacza 1 mld zł, drugie tyle przeznaczają samorządy. Dzięki tym działaniom zostanie zmodernizowanych ponad 2,7 tys. km dróg lokalnych.

Na początku kadencji rząd uprościł i uporządkował przepisy. W efekcie ogłoszono już wszystkie przetargi na autostrady zawarte w rządowym programie do 2012 roku.

Już od września 2008 r....

...obowiązuje nowa specustawa drogowa

dzięki której proces budowy uległ znacznemu skróceniu, a nieruchomości pod inwestycje pozyskiwane są dużo sprawniej. Ustawa zlikwidowała dwie decyzje (o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę), zastępując ją jedną (o zezwoleniu na realizację inwestycji). Nowe przepisy wprowadziły zachęty dla właścicieli do wcześniejszego wydania nieruchomości. Jeśli właściciel opuści nieruchomość w terminie 30 dni, odszkodowanie, które otrzymuje, zwiększy się o 5 proc. Dodatkowo właściciele nieruchomości z zabudową otrzymują po 10 tys. zł. na pokrycie dodatkowych wydatków, np. związanych z przeprowadzką. Ustawa wprowadziła także sankcje dla organu, który zwleka z podjęciem decyzji.

Rząd wprowadził także...

...zmiany w prawie zamówień publicznych.

Od 24 października 2008 r. obowiązują przepisy, które umożliwiają m.in. dokonywanie korekt w treści ogłoszenia. Dzięki temu niemożliwe jest już zaskarżanie korzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie. W przeszłości blokowało ono wiele inwestycji, opóźniając rozpoczęcie budowy nawet o kilkanaście lat.

Kolejną zmorą drogowców były bariery związane z ochroną środowiska. Rząd przyjął nowe przepisy, dzięki którym wszystkie inwestycje infrastrukturalne spełniają...

...wymagania środowiskowe UE.

Gdyby nowe prawo, które weszło w życie 15 listopada 2008 r. nie zostało przyjęte, Polska mogłaby stracić miliardy euro funduszy unijnych. Dodatkowo rząd opracował kompleksową prognozę oddziaływania na środowisko dla wszystkich inwestycji drogowych do 2012 r., godząc interesy ekologów i drogowców.

Gabinet PO - PSL zaproponował także nowy model finansowania inwestycji oparty na Krajowym Funduszu Drogowym (obowiązuje od 8 czerwca 2009 r.).

Dzięki uproszczeniu i uporządkowaniu przepisów rząd PO - PSL...

...jest liderem

... w liczbie podpisanych umów na budowę dróg i autostrad. Dotychczas podpisano umowy na budowę 1264 km dróg krajowych, w tym na ponad 601 km autostrad oraz prawie 663 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Obecnie w budowie i przebudowie jest prawie 780 km dróg; budowanych jest 13 odcinków autostrad, 23 odcinki dróg ekspresowych oraz 14 obwodnic. Od momentu powołania rządu oddano do ruchu 500 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg. Zostały już ogłoszone wszystkie przetargi na odcinki autostrad zawarte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012, które mają być gotowe na Euro 2012.

Dyrektor Biura Informacji i Promocji Rzecznik Prasowy Mikołaj Karpiński

Dziekujezaa4.pl

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje