Rynek paliw

Czy dystrybutory paliwa oszukują? Oto wyniki kontroli

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę dystrybutorów paliw. Wykazała ona, że kierowcy generalnie nie są narażeni na oszukiwanie na stacjach - podał UOKiK.

Większość odmierzaczy paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową spełnia wymagania. Spośród 243 urządzeń, 40 (16,4 proc.) nieprawidłowo wskazywało ilość tankowanego paliwa.

W II i III kwartale 2015 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła 243 odmierzacze paliw na 80 stacjach. Kontrola została przeprowadzona na terenie całego kraju, a przedsiębiorcy zostali wytypowani losowo.

Łącznie zakwestionowano 57 odmierzaczy ze względu na: błędne wskazanie ilości tankowanego paliwa (40 urządzeń, 16,4 proc.) i nieprawidłową instrukcję użytkowania (32 urządzenia, 13,2 proc.). Badania wykazały, że nieprawidłowe wskazania wahały się od 0,14 proc. do 7,2 proc. na niekorzyść konsumentów. Tym samym kierowcy tankowali mniej paliwa niż wynikałoby ze wskazań urządzenia. W skrajnym przypadku, zamiast 50 litrów do baku samochodu trafiało zaledwie 46,4 l.

Reklama

Wszystkie zakwestionowane nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Oznacza to, że urządzenia, które błędnie odmierzały ilość paliwa, zostały wymienione lub - po naprawie - ponownie zalegalizowane przez organy administracji miar. Poprawiono również instrukcje obsługi.

Jednocześnie przypominamy, że trwają prace nad nową ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, w strukturach systemu nadzoru rynku znajdzie się Prezes Głównego Urzędu Miar oraz dyrektorzy okręgowych urzędów miar, co pozwoli na rozszerzenie kompetencji tych organów w zakresie kontroli m.in. dystrybutorów paliw.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ceny paliw

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy