Polskie drogi

Ten samochód pod ciężarem mógł się złamać!

Sześć zatrzymanych do kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i sześć nałożonych mandatów karnych za przeciążenie ładunkiem - to wynik jednego tylko dnia działań inspektorów transportu drogowego na terenie Gdańska.

Z uwagi na podejrzenie przeciążenia, wytypowano do kontroli sześć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej wszystkie samochody skierowano na punkt wagowy. Podejrzenia inspektorów okazały się w pełni trafne - każdy z sześciu wytypowanych do kontroli pojazdów był przeciążony! Niechlubnym rekordzistą był 3,5-tonowy dostawczak, który ważył 7 600 kg. Jego ładowność była przekroczona o ponad 800 %.

Tak duże przeciążenie powoduje naruszenie stateczności pojazdu, wpływa negatywnie na drogę hamowania, doprowadza do szybszego zużycia elementów i podzespołów pojazdu. Podejmowanie ryzyka przewozu ładunków takimi pojazdów niesie za sobą odpowiedzialność prawną, która w przypadku zdarzenia drogowego może doprowadzić do odpowiedzialności karnej łącznie z karą pozbawienia wolności.

Reklama

Gdańscy inspektorzy nałożyli 6 mandatów karnych na kwotę 2 000 zł. Ponadto nakazali kierowcom doprowadzenie pojazdów do normatywności, co wymagało przeładownia towaru na inne pojazdy ciężarowe. W jednym przypadku wydano decyzję o skierowaniu pojazdu na parking administracyjny.

W ostatnich czterech miesiącach tego roku inspektorzy WITD  w Gdańsku ujawnili 203 przypadki przeciążenia pojazdów do 3,5 tony, które zakończyły się mandatami karnymi dla kierujących na kwotę blisko 60 000 zł.

ITD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama