Polskie drogi

Straż miejska gnębi kierowców? Zajmują się głównie ruchem drogowym!

Jeśli zapytać przypadkowego kierowcę o wskazanie formacji mundurowej, której działania najbardziej uprzykrzają mu życie, większość ankietowanych wskazałaby zapewne na straż miejską. Jak duży procent jej interwencji związany jest z ruchem drogowym?

Ciekawe wnioski płyną z analizy raportu dotyczącego działalności stołecznej straży miejskiej w minionych dwunastu miesiącach.

Z opracowanego przez mundurowych raportu wynika, że w całym zeszłym roku strażnicy miejscy otrzymali 529 483 zgłoszenia dotyczące różnego rodzaju zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Co ciekawe, aż  264 976 z nich związanych było z - szeroko pojętym - ruchem drogowym!

Oznacza to, że przeszło połowa (!) z interwencji będących wynikiem zgłoszenia od mieszkańców dotyczyła "walki" z niesfornymi kierowcami! W większości przypadków chodziło o ukaranie zmotoryzowanych, którzy nie stosują się do znaków zakazu parkowania lub wszczęcie postępowania w sprawie usunięcia porzuconych na parkingach wraków.

Reklama

167 715 zgłoszeń dotyczyło "bezpieczeństwa i porządku publicznego". Dalej na liście są zgłoszenia "komunalne i ochrona środowiska" (43 577) oraz dotyczące zaginionych lub porzuconych zwierząt (36 516 zgłoszeń).

W porównaniu do roku 2015 liczba zgłoszeń wzrosła o ok. 18 proc. Strażnicy zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatnich czterech lat notują stały wzrost interwencji dotyczących nieprawidłowości w ruchu drogowym. W stosunku do danych sprzed dwóch lat liczba zgłoszeń wzrosła o ponad 29 proc!

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku straże miejskie obchodziły 25-lecie istnienia. Motorem powołania nowej służby porządkowej były zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku. Rok później - na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - powołano samorządy terytorialne, których obowiązkiem było m.in. "zapewnienie ładu i porządku publicznego". Tym zadaniem miała się zająć nowa służba - tzw. "policja lokalna" wymieniona w - opublikowanej 6 kwietnia 1990 roku - ustawie o Policji.

Jedna z pierwszych jednostek Straży Miejskiej utworzona została w Stolicy. Zarządzeniem Nr 10/91 z 24 maja 1991 roku ówczesny Prezydent Warszawy - Stanisław Wyganowski - powołał z dniem 1 czerwca 1991 roku Straż Miejską m.st. Warszawy (jako jednostkę organizacyjną Związku Dzielnic-Gmin Warszawy). 8 listopada 1991 roku, na Placu Bankowym, 120 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie władzom państwowym, samorządowym i społeczeństwu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy