Polskie drogi

Polskie ciężarówki kontrolowane przez międzynarodowe patrole

32 pojazdy skontrolowane, 17 stwierdzonych naruszeń. To efekt dwudniowego, praktycznego szkolenia z udziałem polskiej Inspekcji Transportu Drogowego, niemieckiej BAG i czeskiego Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu.

Dwudniowe kontrole przeprowadzone 15 i 16 maja w miejscach obsługi podróżnych w Czerlejnie i w Siekierkach na drodze ekspresowej S5, dały możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, jaką dysponują służby polskie, niemiecki i czeskie. W ramach prowadzonych szkoleń, inspektorzy skupiali się na wykrywaniu manipulacji w tachografach i systemach oczyszczania spalin. Wspólne kontrole przyniosły efekty. Inspektorzy ITD i ich koledzy z BAG i Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu w ciągu dwóch dni na podpoznańskiej ekspresówce sprawdzili 32 pojazdy. W 17 wykryli naruszenia.

Reklama

W jednej ciężarówce zamontowano urządzenie zakłócające pracę tachografu, zatem kierowca tego pojazdu chciał nielegalnie ominąć normy czasu pracy. Wykrytych prób manipulacji przy tachografach było więcej. Międzynarodowa ekipa kontrolna ujawniła przekroczenie norm prowadzenia pojazdów i odpoczynków, posługiwanie się cudzą kartą kierowcy, wyjęcie karty, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych. Tachografy w niektórych pojazdach nie miały przeglądów. Skontrolowano także ciężarówkę, która zanieczyszczała środowisko - miała wadliwy układ oczyszczania spalin SCR. Niektóre pojazdy posiadały poważne usterki techniczne, inspektorzy odnotowali też naruszenie przy transporcie zwierząt, które były przewożone w nieoczyszczonym pojeździe. Skontrolowano także transport towarów szybko psujących się, który - jak się okazało - wykonywany był niezgodnie z umową ATP. Za wykryte naruszenia kierowcy otrzymali mandaty, a wobec przedsiębiorców wszczęte zostały postępowania administracyjne.

Dwudniowe kontrole stanowiły część międzynarodowej wymiany, przeprowadzonej w ramach Euro Contrôle Route (ECR). Inspektorzy z Niemiec, Czech i Polski spotkali się tym razem w Poznaniu na szkoleniu zorganizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Międzynarodowe warsztaty trwały od poniedziałku do piątku, obejmowały zarówno teorię, jak i praktykę. Takie wymiany są istotne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym. Dzięki wspólnym działaniom, inspektorzy mogą wypracować efektywne, ujednolicone procedury, a tym samym zwiększyć skuteczność prowadzonych kontroli. Tego typu działania prowadzone są regularnie w ramach ECR, do której Polska należy od 2004 roku. 1 lipca tego roku Polska obejmie roczną prezydencję w Euro Contrôle Route.


ITD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy