Polskie drogi

Katastrofalny stan gimbusów. Wiele nie nadaje się do jazdy

Blisko co dziewiąty skontrolowany przez ITD gimbus i autobus szkolny miał zatrzymany dowód rejestracyjny

Od początku roku szkolnego 2015/16 Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole gimbusów i autobusów szkolnych.  Tylko we wrześniu inspektorzy skontrolowali około 1300 tego typu pojazdów.

Kontrole prowadzone są wyrywkowo, jak również na prośbę rodziców, dyrektorów szkół lub władz samorządowych. Kontrolowane są głównie autobusy dowożące dzieci do szkół w małych miejscowościach. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, uprawnienia oraz trzeźwość kierowców.

Blisko 140 kontroli zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów z uwagi na zły stan techniczny, z czego w 50 przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy. Na kierowców zostało nałożonych 85 mandatów karnych, m.in. za braki w dokumentacji, niespełnienie wymogów niezbędnych do przewozu osób czy nieprawidłowe oznakowanie pojazdu przewożącego dzieci. Na szczęście nie zatrzymano żadnego kierowcy będącego pod wpływem alkoholu.

Reklama

We wrześniu ubiegłego roku na 1180 skontrolowanych autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy zatrzymali 140 dowodów rejestracyjnych pojazdów, z czego w 23 pojazdy otrzymały bezwzględny zakaz dalszej jazdy. Na kierowców zostało nałożonych 110 mandatów karnych.

Podczas tegorocznych wrześniowych kontroli autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy ITD procentowo zatrzymali nieco mniej dowodów rejestracyjnych w porównaniu do początku ubiegłego roku szkolnego. Spadek ten jest jednak minimalny. Niepokojący jest wzrost liczby pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy. Zauważalny jest natomiast spadek mandatów nałożonych na kierowców.

Najwięcej pojazdów inspektorzy skontrolowali na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Najwięcej procentowo dowodów rejestracyjnych inspektorzy zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego (24%), świętokrzyskiego (21%), kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego (20%). W tym ostatnim województwie aż 26 pojazdów otrzymało zakaz dalszej jazdy. Najmniej procentowo dowodów rejestracyjnych zatrzymano w województwie wielkopolskim, lubuskim i śląskim. W województwie łódzkim inspektorzy nie zatrzymali żadnego dowodu rejestracyjnego.

Dowody rejestracyjne były zatrzymywane m.in. za nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt zużyty bieżnik opon, niesprawne oświetlenie, korozję i uszkodzenia ramy nośnej pojazdu czy brak ważnych badań technicznych.

Gimbusy i autobusy szkolne są w gorszym stanie technicznym niż autokary przewożące dzieci na wypoczynek zimowy oraz letni. W przypadku autokarów wycieczkowych inspektorzy zatrzymują dowody rejestracyjne średnio podczas co dwudziestej kontroli, zaś w przypadku gimbusów i autobusów szkolnych średnio podczas co dziewiątej kontroli.

Kontrole gimbusów i autobusów szkolnych będą prowadzone przez okres całego roku szkolnego. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu dzieci autobusami to jeden z głównych celów Inspekcji Transportu Drogowego. O taką kontrolę mogą poprosić sami rodzice, kontaktując się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

ITD
Dowiedz się więcej na temat: gimbusy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy