Polskie drogi

Jedna kontrola i 12 tys. zł kar!

Poważne naruszenia czasu pracy, wady techniczne pojazdu, brak szkolenia i wymaganych badań lekarskich. To wyniki tylko jednej kontroli przeprowadzonej przez świętokrzyską ITD.

Transport z - jak się okazało - wieloma naruszeniami został skontrolowany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z Kielc we wtorek, 7 maja na drodze krajowej nr 77.

Kierowca dopuścił się poważnych naruszeń czasu pracy. Jechał bez włożonej do tachografu wykresówki, zatem nie rejestrował swoich aktywności. Sam tachograf też budził wątpliwość. Ostatnie okresowe sprawdzenie urządzenia odnotowano w... 2016 roku. Pojazd miał z kolei nieszczelny układ hamulcowy i nieczytelne tablice rejestracyjne. Brakowało badań technicznych ciężarówki. Także kierowca nie posiadał dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego i aktualnych badań lekarskich.

Reklama

Kierowca dostał mandat karny. Wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne zagrożone łączną karą 12 tysięcy złotych. 

ITD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama