Polskie drogi

Destrukt asfaltowy nie będzie już odpadem. Nowe przepisy pozwolą na duże oszczędności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wspólnie z branżą budowlaną, była inicjatorem zmian w przepisach, które ułatwią ponowne wbudowanie pozyskanego w trakcie remontu dróg destruktu asfaltowego. W dłuższej perspektywie, może się to przełożyć na spore oszczędności.

 

Wspólna praca środowiska drogowego, przy czynnym udziale GDDKiA, zaowocowała wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w celu wprowadzenia ułatwień dla pozyskiwania i ponownego wbudowywania destruktu asfaltowego. Rozporządzenie reguluje warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy przestaje być odpadem i możliwe jest jego ponowne wykorzystanie jako pełnowartościowego materiału.

To z kolei może okazać się szalenie znaczące zarówno dla samego GDDKiA, jak i podatników. Plany zakładające wymianę nawierzchni na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku przed 2012 rokiem oraz budowę nowych dróg w miejscu istniejących, oznaczają ogromne wydatki. Możliwość ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego jako substytutu materiału nowego oraz oszczędności przy transporcie kruszyw mogą przyczynić się do sporych oszczędności. Jak dużych? Według GDDKiA te mogą sięgać nawet 400 mln złotych w kilkuletniej perspektywie.

Reklama

Jak można wykorzystać wspomniany destrukt?

O tym, w jaki sposób będzie można powtórnie wykorzystać sfrezowaną w trakcie remontu nawierzchnię, zadecydują zapisy umowy na realizację prac. Jeśli właścicielem destruktu będzie GDDKiA, można go:

  •     nieodpłatnie przekazać do samorządów,
  •     pozostawić do użytku własnego, w ilości adekwatnej do potrzeb utrzymaniowych,
  •     sprzedać w trybie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy właścicielem pozyskanego w trakcie prac destruktu będzie wykonawca inwestycji, zagospodaruje go na warunkach opisanych w dokumentach kontraktowych. Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc 

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: polskie drogi | przepisy | oszczędności
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy