Polski kierowca

Co różni zakaz wjazdu od zakazu ruchu? Różnica jest kluczowa

Znak „zakaz wjazdu” często mylony jest ze znakiem „zakaz ruchu”. Znaczenie tych znaków jest w rzeczywistości zupełnie inne. Przypomnijmy zatem podstawowe wiadomości o obu znakach.

Gdzie umieszczany jest "zakaz wjazdu"?

Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Zwracam uwagę na sformułowanie "od strony jego umieszczenia", albowiem "zakaz wjazdu" umieszczany jest najczęściej na jezdniach jednokierunkowych w takich miejscach, w których zasadne jest ostrzeżenie kierującego, aby nie wjechał na jezdnię jednokierunkową "pod prąd".

W tym przypadku znak ostrzega, że jezdnia za nim jest jednokierunkowa i nie wolno nam wjechać na nią od strony tego znaku.

Reklama

Znak zakaz wjazdu często jest umieszczany w miejscach przecięć dróg dwujezdniowych i w tym przypadku wskazuje wyraźnie, że na jezdnię znajdującą się po lewej stronie nie wolno nam wjechać.

Pod znakiem B-2 "zakaz wjazdu" może być umieszczona tabliczka wskazująca, jakich pojazdów zakaz nie dotyczy. Najczęściej na tabliczce umieszczony jest symbol roweru, a to oznacza, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Znak stosuje się wtedy, gdy w ramach jezdni wydzielony jest pas ruchu dla rowerów.

Znak D-42 oznacza kilka pułapek. Mało który kierowca je zna

Gdzie umieszczany jest "zakaz ruchu"?

Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Znak B-1 "zakaz ruchu" stosowany jest w dwóch przypadkach:

  • jeżeli ruch pojazdów jest stale zabroniony na danym odcinku jezdni
  • jeżeli ruch pojazdów jest czasowo zabroniony na danej jezdni w związku z remontem lub przebudową drogi itp.

W tym przypadku "zakaz ruchu" wskazuje, że na tej jezdni ruch wszelkich  pojazdów, a także kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy jest stale zabroniony. Dozwolony jest natomiast ruch pojedynczych pieszych. Takie znaki umieszczane są często na deptakach dla pieszych i na staromiejskich ulicach.

Pod znakiem "zakaz ruchu" też może być umieszczona tabliczka informująca o tym, jakich pojazdów zakaz nie dotyczy.

Jeżeli jezdnia jest czasowo wyłączona z ruchu, to znak "zakaz ruchu" może być umieszczony na jezdni. Warto wiedzieć, że jeżeli kierujący zignoruje znak "zakaz ruchu", to zatrzymać pojazd ma prawo nie tylko policjant, ale także strażnik miejski.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy