Budowa autostrad

Wkrótce ruszy budowa ostatniego odcinka drogi S3

Przetargi na zaprojektowanie i budowę odcinków drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz-Troszyn uzyskały pozytywny wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Tym samym dobiegła końca procedura przetargowa na realizację dwóch ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim o długości 33 km. Przetargi zostały wszczęte w grudniu ubiegłego roku, natomiast pod koniec czerwca wybrano oferty najkorzystniejsze.  

Kontrola uprzednia postępowania przetargowego, prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jest obligatoryjna przy dużych inwestycjach. Nie wykazała ona uchybień i zakończyła się pozytywnym wynikiem.  Na końcowym etapie jest uzgadnianie gwarancji należytego wykonania umów. Podpisanie umów z wykonawcami powinno nastąpić jeszcze w sierpniu. 

Reklama

W ramach inwestycji wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).  

Odcinek S3 Świnoujście - Troszyn, składający się z dwóch odcinków realizacyjnych Świnoujście - Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz - Troszyn o długości 16 km, jest niezbędny do ukończenia całej dwujezdniowej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu z autostradami A2 i A4 oraz południową granicą kraju. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy