Budowa autostrad

Rusza budowa ostatniego odcinka A2 między Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami

Już wkrótce ruszy budowa ostatniego odcinka autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmującej 13-kilometrowy odcinek między węzłami Groszki i Gręzów.

To ostatni odcinek autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami, który nie jest jeszcze w budowie. Od roku prace w terenie trwają na dwóch pozostałych odcinkach: Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce.

Ruszy budowa 13 km autostrady A2

W ramach inwestycji wybudowane zostanie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Wykonawcą prac jest firma STECOL Corporation, a wartość kontraktu to ok. 530 mln zł. Zakończenie budowy przewidywane jest latem 2024 roku, ale już wiadomo, że nie ma większych szans, na jego dotrzymanie - wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie prac lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Reklama

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km)  

Budowa tego fragmentu A2 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch z nich, Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce, od grudnia 2021 roku trwają już roboty. Obecnie wykonawcy prowadzą prace przy trasie głównej oraz obiektach mostowych. 

Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km)  

W kwietniu 2021 roku podpisano umowy na cztery odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech z nich, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. GDDKiA zakłada, że na początku 2023 roku otrzyma decyzje ZRID, co umożliwi rozpoczęcie robót w terenie. Dla czwartego odcinka, Swory - Biała Podlaska Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID we wrześniu i trwają na nim już prace budowlane. 

Autostradą A2 z Warszawy do węzła Biała Podlaska powinniśmy dojechać, przy sprawnym przebiegu prac budowlanych, pod koniec 2024 roku.

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu

We wrześniu 2021 roku GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie dla przedłużenia A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. W styczniu 2022 roku do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | Autostrada A2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama