Budowa autostrad

Płock dokończy budowę obwodnicy

Płock (Mazowieckie) ogłosił przetarg na budowę trzeciego, ostatniego odcinka obwodnicy północno-zachodniej miasta. Realizacja tej części trasy, o długości 2 km, planowana jest na lata 2017-18. Inwestycja będzie prowadzona z wykorzystaniem środków unijnych.

Płock (Mazowieckie) ogłosił przetarg na budowę trzeciego, ostatniego odcinka obwodnicy północno-zachodniej miasta. Realizacja tej części trasy, o długości 2 km, planowana jest na lata 2017-18. Inwestycja będzie prowadzona z wykorzystaniem środków unijnych.

Pierwszy odcinek obwodnicy, o długości 1,6 km, oddano do użytku w 2014 r. Koszt budowy wyniósł 43 mln zł, z czego prawie 30 mln zł zrefinansowano ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy 2007-13. Budowa drugiego odcinka o długości 2,7 km rozpoczęła się w 2016 r. i potrwać ma do końca listopada 2017 r. Wartość tej części inwestycji to 37,5 mln zł.

Reklama

Obwodnica północno-zachodnia Płocka to strategiczna dla tego miasta trasa. Jej zadaniem jest m.in. wyprowadzenie poza aglomerację transportu ciężkiego, w tym tranzytowego i z substancjami niebezpiecznymi, które przewożone są do i z zakładu głównego PKN Orlen, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego.

Jak poinformowano w ogłoszeniu płockiego Urzędu Miasta, oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę trzeciego odcinka obwodnicy można tam składać do 23 lutego. "Plan zakłada obecnie, że środkowy fragment trasy zostanie przeprojektowany. Dzięki temu, powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi komunikację z terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi miasta" - powiedział PAP Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta.  

Drugi i trzeci odcinek obwodnicy północno-zachodniej Płocka zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20 - kwota przeznaczona na ten cel to ponad 129,8 mln zł unijnego wsparcia. Cała trasa ma być już przejezdna w połowie 2018 r.

Budowa drugiego odcinka obwodnicy Płocka, realizowana przez Skanska, obejmuje m.in. dwa wiadukty: drogowy i kolejowy oraz dodatkowo drogi techniczne i serwisowe o długości 3,6 km. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2016 r., gdy władze miasta, obawiając się, że część funduszy unijnych z perspektywy 2014-20 będzie dostępna później niż zakładano, zdecydowały o przesunięciu 58 mln zł zarezerwowanych w budżecie miasta środków własnych na jedno priorytetowe zadanie, właśnie drugi etap obwodnicy. Takie rozwiązanie pozwoliło na uruchomienie i rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Budowa wszystkich trzech odcinków obwodnicy Płocka została wpisana do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli autorskiego projektu samorządu Mazowsza, zaakceptowanego przez KE, którego celem jest równomierny rozwój całego województwa poprzez inwestycje o znaczeniu subregionalnym. Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT (wtedy projekt określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny) podpisały władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji strategicznych oraz mniejszych przedsięwzięć, jak np. rewitalizacja nabrzeża Wisły w Płocku i Wyszogrodzie czy budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zdworskiego, największego naturalnego zbiornika wodnego na Mazowszu.

Płock w latach 2016-20 planuje realizację inwestycji za blisko 750 mln zł - w budżecie miasta na 2017 r. przy dochodach na poziomie ok. 930 mln zł na inwestycje związane z rozwojem przeznaczono prawie 250 mln zł.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy