Budowa autostrad

Na Mazurach pragną dróg ekspresowych

Zarówno trasa Białystok-Augustów jak i Białystok-Ełk powinny być drogami ekspresowymi - uważają radni sejmiku województwa podlaskiego, którzy w poniedziałek wieczorem przyjęli stanowisko w tej sprawie.

Budowę obu tych dróg standardzie dróg ekspresowych poparli wszyscy biorący udział w głosowaniu radni. Było 26 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dyskusja o drogach ekspresowych w regionie toczy się w ostatnich miesiącach za sprawą prac nad wyborem przebiegu łącznika pomiędzy budowaną drogą S61 i przygotowywaną S19. Trzy warianty na bazie dk 65 Białystok-Ełk (jako przyszła S16 odcinek Knyszyn-Ełk) i czwarty na bazie dk 8 Białystok-Augustów są rozważane przez GDDKiA w trwających pracach nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla odcinka S16 Knyszyn-Ełk.  Swoją propozycję tej trasy, zupełnie od zachodu omijającą Białystok proponują także ekolodzy.

Reklama

Część samorządów popiera wybór wariantu na bazie dk 65, część na bazie dk 8. Są też głosy, że obie te drogi powinny być ekspresowymi. Tak uważają np. właśnie radni sejmiku województwa podlaskiego i sejmik popiera budowę dróg ekspresowych na odcinkach Białystok-Augustów i Białystok-Ełk.

Radni podnoszą, że obie te drogi spełniają ważną rolę w transporcie z regionu i w regionie, bo łączą ośrodki ważne gospodarczo w regionie z Białymstokiem. Argumentowano, że dk 8 jest też istotna komunikacyjnie pod względem turystycznym w regionie, a dk 65 jest ważnym połączeniem Białegostoku z Olsztynem, Mazurami i polskimi portami nad Bałtykiem.  Podniesiono też, że obecne drogi nie zapewniają dostatecznie bezpieczeństwa ich użytkownikom, a przebudowa jest także konieczna z powodu odbywającego się na tych trasach ciężkiego ruchu.

"Bezspornym jest, że powyższe drogi są niezwykle ważne zarówno dla zaspokajania codziennych potrzeb lokalnej ludności jak również zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego, a także całego kraju" - odczytał przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski (Prawica Rzeczpospolitej, niezrzeszony), który ocenił, że stanowisko jest "wyważone".

Radny KO Jacek Piorunek podkreślał, że obie drogi są ważne i potrzebne i nie jest ważne, która z ich będzie się nazywać Via Carpatią. "Ale parametry drogi ekspresowej powinny mieć one obydwie" - mówił Piorunek. Przewodniczący Bogusław Dębski dodał, że ważne jest też to, żeby budowa jednej z tych dróg nie blokowała drugiej i by nie dzielić regionu i jego mieszkańców w tych kwestiach, bo sejmik odpowiada za rozwój całego województwa (choć to nie sejmik będzie podejmował decyzje w tej sprawie-PAP).

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki (PiS), który zaproponował treść stanowiska (po dyskusjach z radnymi) powiedział, że chodzi o podkreślenie, że w regionie potrzebne są obie drogi ekspresowe i należy o to się starać. "Mamy walczyć o dwie drogi. Czy to się uda, nie wiem, ale naszym obowiązkiem jest, by to się stało" - powiedział marszałek Kosicki.

***

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama