Budowa autostrad

Droga S17 - jest decyzja środowiskowa

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy, od węzła Ząbki do węzła Zakręt. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności - poinformował w poniedziałek warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak poinformowała GDDKiA, kolejnym etapem będzie przygotowanie materiałów i ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej. Będzie ona uszczegółowieniem technicznym zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej. Wykonane zostaną również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji zakłada, że w pierwszym kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie koncepcji programowej, a w pierwszym kwartale 2021 r. - na wybór wykonawcy.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2023-2025. Szacowana wartość inwestycji to ok. 1,2 mld zł.

Reklama

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 10,2 km, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Przebiegać ona będzie przez Zielonkę, Warszawę dzielnice Rembertów i Wesoła) oraz Sulejówek.

Ponadto przewidziane do realizacji są dwa węzły. Wybudowane zostaną też drogi dojazdowe i obsługujące tereny przyległe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowie podlegać będą skrzyżowania, w tym z liniami kolejowymi oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama