Znaki C-5 i D-3 są prawie identyczne, ale różnica w znaczeniu jest kluczowa

Kierowca zwykle ma około sekundę, żeby zauważyć znak drogowy i zrozumieć jego znaczenie. Tu nie może być pola do wątpliwości, a takie czasem pojawiają się, gdy jakieś znaki są do siebie łudząco podobne. Tak jest na przykład w przypadku znaków C-5 oraz D-3.

Większość znaków różni się od siebie w sposób znaczący. Nawet jeśli mają one jakiś wspólny element, na przykład strzałkę, to strzałki mają różny kształt i wygląd, a same znaki różną kolorystykę. Tymczasem znaki C-5 oraz D-3 oba mają białe strzałki skierowane do góry, umieszczone na niebieskim tle. Mimo tego podobieństwa to zupełnie różne znaki - jeden jest znakiem informacyjnym, zaś drugi znakiem nakazu.

Znak C-5 - znaczenie, przepisy i mandat

Niebieski okrągły znak C-5 nie wygląda "groźnie" (jak znaki zakazu z czerwoną obwódką), ale jest istotnym znakiem nakazu. Jest on jednym z kilku znaków, które wskazują wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w poszczególnych miejscach, w których jest możliwość zmiany kierunku jazdy. Kierunek strzałki wskazuje, po której stronie znaku mamy jechać.

Reklama

Znak C-5 to "nakaz jazdy prosto". Informuje kierowcę, że powinien jechać wyłącznie na wprost. Oznakowanie to obowiązuje na najbliżej znajdującym się skrzyżowaniu, albo też tam, gdzie teoretycznie byłaby możliwość wybrania innego kierunku jazdy. Najczęściej spotykamy go przy drogach, na których występuje duży ruch. Zarządcy decydują się na jego ustawienie, by uniemożliwić kierowcom skręcanie (najczęściej w lewo). Zlekceważenie znaku C-5 naraża kierującego na mandat w wysokości 250 złotych oraz pięć punktów karnych. 

Znak D-3 - znaczenie, przepisy i mandat

Z kolei znak D-3 należy do znaków informacyjnych, a więc przekazują kierowcy informacje na temat organizacji ruchu w danym miejscu. Najczęściej mają one kształt prostokąta lub kwadratu i niebieskie tło. Występują na nich białe symbole. Wyjątkiem od tej reguły jest np. znak D-1 (droga z pierwszeństwem). Znaki informacyjne mogą być uzupełnione o tabliczki z dodatkowymi informacjami (np. T-22). 

Znak D-3 to "droga jednokierunkowa" to oczywioście informacja, że na drodze na którą wjeżdża, ruch obowiązuje tylko w jednym kierunku. Warto pamiętać, że po drugiej stronie drogi jednokierunkowej znajduje się znak B-2 (zakaz wjazdu). Jeśli więc go zignorujemy i będziemy poruszać się pod prąd, trzeba liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu w kwocie do 500 złotych i dopisania 5 punktów karnych. Karalne jest również zawracanie na drodze jednokierunkowej – z to przewinienie grozi 200 złotych mandatu. 

Co różni znaki C-5 i D-3?

Oba znaki są do siebie bardzo podobne i oba odnoszą się do jazdy na wprost. Znak C-5 nakazuje jazdę tylko na wprost, co oznacza, że skręcanie w lewo lub prawo jest zabronione. Znak C-5 może więc zastąpić znaki B-21 i B-22, które zabraniają skrętu odpowiednio w lewo i w prawo. Z kolei znak D-3 informuje, że poruszamy się drogą jednokierunkową, ale zezwala na skręt w lewo lub w prawo. Jeśli chcemy skręcić w lewo, powinniśmy ustawić samochód przy lewej krawędzi jezdni.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przepisy ruchu drogowego | znaki drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama