Zakaz parkowania tyłem do budynku. Czy taka tabliczka ma jakąś moc prawną?

Na wielu osiedlach w Polsce można się spotkać z tabliczką zamontowaną przez zarządcę, która zakazuje parkowania tyłem do budynku. Czy za niedostosowanie się do nakazu grozi jakaś kara administracyjna albo mandat?

Bardzo często na starszych osiedlach wybudowanych na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku (wielka płyta) granice parkingów przylegają bardzo blisko elewacji budynków. Czasami dzieli je mniej niż kilka metrów.

To powoduje, że mieszkańcy niższych kondygnacji są narażeni na większy poziom hałasu, ograniczoną prywatność, a także obecność spalin, które przez okna mogą dostawać się do wnętrza mieszkania.

Zakaz parkowania tyłem do budynku - co to za znak?

O skali problemów można się przekonać podczas przeglądania różnych grup dyskusyjnych zrzeszających mieszkańców danego osiedla. Dlatego bardzo często na polecenie wspólnot mieszkaniowych zarządca montuje tabliczki informujące, że w danym miejscu nie jest możliwe parkowanie tyłem auta do elewacji budynku.

Reklama

Jest tylko jeden zasadniczy problem - w przepisach nie występuje taki znak drogowy, a do tego takie oznaczenia są montowane nie do końca legalnie. Takiego znaku nie znajdziemy w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Istnieje natomiast art. 47 ust. 1, który stanowi, że "dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t."

Jednak w tym przypadku przepis odnosi się wyłącznie do parkowania na chodniku na drogach publicznych. Sęk w tym, że parkingi osiedlowe często nie są elementem drogi publicznej ani tym bardziej chodnika.

Zakaz parkowania - regulamin ustalony przez wspólnotę

Jest jeszcze jedno wyjście stosowane przez zarządców takich terenów. Bardzo często pojawiają się regulaminy parkowania obowiązujące w takich miejscach. Oczywiście może się tam znajdować przepis mówiący o zakazie parkowania tyłem do elewacji budynku, a nawet grożący karą administracyjną.

Trzeba tylko pamiętać, że wspólnota ani jej przedstawiciele nie są umocowani do legitymowania kierowców czy sprawdzania danych pojazdów. Natomiast zapisy informujące o karze administracyjnej będą nieegzekwowalne.

Zakaz parkowania tyłem do budynku - podsumowanie

Nawet jeśli stan prawny w tej kwestii jest jasny i nie można prawnie zabronić parkowania tyłem do budynku, warto spojrzeć na tę kwestię od strony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Spaliny dostające się do wnętrza mieszkania mocno ograniczają nie tylko komfort żyjących tam osób, ale również stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto wykazać się wysoką kulturą drogową i parkować w sposób, który nie utrudnia innym życia. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parkowanie | zakaz parkowania | mandaty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy