Wykroczenia, które rujnują budżet. Za co policja karze najsurowiej

Policja wypowiedziała wojnę kierowcom, którzy nie przestrzegają przepisów. W ostatnim roku wprowadzono zaostrzony taryfikator mandatów oraz zmieniono przepisy dotyczące karania piratów drogowych. Niektóre wykroczenia mogą zrujnować budżet. Sprawdzamy, za jakie występki można dostać najwyższy mandat.

Taryfikator mandatów 2023 - za jakie wykroczenia 15 punktów?

W ubiegłym roku zaostrzono wysokość mandatów oraz liczbę punktów karnych za niektóre wykroczenia. Co więcej, punkty karne nie kasują się po roku, ale po dwóch latach od momentu opłacenia mandatu. Lista wykroczeń, za które można dostać 15 punktów karnych jest bardzo długa:

Reklama

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niestosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niestosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,    
 • wjeżdżanie na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,   
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Wystarczy popełnić dwa dowolne wykroczenia z powyższej listy, żeby stracić prawo jazdy.

Taryfikator mandatów 2023 - najdroższe wykroczenia

Wraz ze zmianami w taryfikatorze podniesiono wysokość mandatów za najcięższe wykroczenia. Oto najdroższe pozycje:

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - 2 500 zł,
 • Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2 000 zł,
 • Wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2 000 zł,
 • Wjazd na przejazd kolejowy, kiedy po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 000 zł,
 • Korzystanie z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami - od 500 do 2 500 zł,
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową pod prąd - 2 000 zł,
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h - mandat 2 500 zł,
 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny (np. rower) na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 2 500 zł,
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 2 500 zł.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze tzw. recydywa. Dotyczy wykroczeń z tej samej grupy, popełnionych po raz kolejny w ciągu dwóch lat. W takiej sytuacji kwota mandatu za drugie wykroczenie jest podwójna.

Recydywa dotyczy m.in. wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości:

 • od 31 do 40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1 600 zł i 10 punktów karnych,
 • od 41 do 50 km/h - 1 000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2 000 zł i 13 punktów karnych,
 • od 51 do 60 km/h - 1 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3 000 zł i 15 punktów karnych,
 • od 61 do 70 km/h - 2 000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4 000 zł i 15 punktów karnych,
 • od 71 km/h - 2 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5 000 zł i 15 punktów karnych.

Oprócz tego przewidziano szereg wykroczeń objętych powyższą recydywy:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Złamanie zakazu wyprzedzania - 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł,
 • Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,
 • Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,
 • Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2 500 zł, recydywa: 5 000 zł.

Najwyższy mandat przewidziany w taryfikatorze wynosi 5 tys. zł, ale nie jest to najwyższa kara, jaką może dostać kierowca za wykroczenie. Jeśli do sądu trafi wniosek o ukaranie, trzeba się liczyć z grzywną w wysokości do 30 tys. zł.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mandaty | policja | przepisy ruchu drogowego | wykroczenia drogowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy