Ta naklejka to dla kierowców czysty zysk, ale uwaga na kontrole

Konwencja ADR jasno określa, które samochody muszą być oznaczone tą specjalną naklejką.

ADR - jak wygląda tablica

Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne muszą być prawidłowo oznakowane. Na specjalnych, pomarańczowych tablicach z czarną obwódka umieszcza się numery klasyfikujące zagrożenie. Dwie lub trzy cyfry w górnej części tablicy to numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN), natomiast w dolnej części tablicy liczba oznacza numer rozpoznawczy materiału (UN).

Numer HIN składa się z dwóch części: pierwsza cyfra odnosi się do ogólnej charakterystyki substancji (gaz, ciecz, działanie), a kolejne cyfry doprecyzowują, o jakie działanie chodzi i jakie jest jego nasilenie. Litera X znajdująca się w numerze HIN wskazuje, że substancja nie może mieć styczności z wodą (np. sód, potas).

Reklama

Numer UN składa się z czterech cyfr i szczegółowo oznacza daną substancję. Odnosi się do konkretnego niebezpiecznego materiału jak np. olej napędowy, benzyna, amoniak.

ADR - naklejki ostrzegawcze

Przepisy ogólne regulują kwestię naklejek ostrzegawczych w samochodach przewożących ładunki niebezpieczne (ADR). Nalepki powinny się znajdować na zewnętrznej powierzchni kontenerów, MEGC, MEMU, kontenerów-cystern, cystern przenośnych oraz pojazdów.

Oprócz tego muszą odpowiadać wzorom i wymaganiom zawartym w załącznikach do umowy ADR. Do tego powinny być umieszczane na podłożu o kontrastowym kolorze lub otoczone linią przerywaną albo ciągłą.

Klasy zagrożeń materiałów niebezpiecznych podzielono w następujący sposób:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

ADR - po co stosuje się te naklejki

Oznaczenia stosuje się między innymi w celu informowania służb ratowniczych, żeby w razie zdarzenia lub wypadku mogły odpowiednio zareagować do sytuacji i przewożonych materiałów.

Pojazdy przewożące towary należące do więcej niż jednej klasy niebezpieczeństwa mogą nie być zaopatrzone w nalepkę ostrzegawczą dotyczącą zagrożenia dodatkowego. Pod warunkiem, że zagrożenie to wskazane jest przez inną nalepkę, która dotyczy zagrożenia dominującego lub dodatkowego.

Ile zarabiają kierowcy przewożący towary niebezpieczne? O tym pisaliśmy w jednym z powyższych artykułów.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: samochody | naklejka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy