Nowy przepis. Tysiące kierowców mogą stracić pracę. Zostało kilka miesięcy

Urzędy przypominają kierowcom o konieczności dostarczenia dokumentów, pozwalających im na dalsze wykonywanie pracy. Sprawa dotyczy setek tysięcy osób zajmujących się zawodowo przewożeniem pasażerów, w tym kierowców taksówek i busów, potrzebujących do pracy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Jest coraz mniej czasu.

Zgodnie z wymogami nowych przepisów, osoby pracujące w zawodach wymagających posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, mają obowiązek zgłosić się do urzędu i przedłożyć nowe dokumenty. 

Nowe przepisy dotyczące licencji na przewóz osób w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123), zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące przewozu osób: 

Reklama
  • samochodem osobowym, 
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  • taksówką.

Jakie wymogi musi spełniać taksówkarz i kierowca busa?

Nowe przepisy zobowiązują kierowców, którzy chcą posiadać licencję do przewozu osób, do przedstawienia w urzędzie:

  • dokumentu potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B),
  • orzeczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Którzy kierowcy muszą złożyć nowe dokumenty?

Zgodnie z nowelizacją przepisów, konieczność złożenia nowych dokumentów dotyczy wszystkich posiadaczy licencji wydanych przed 17 września 2023 r.

Jaki jest termin złożenia dokumentów na licencję przewoźnika w urzędzie?

Przepisy przewidują, że dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań do posiadania licencji na przewóz osób należy złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Urząd ma wówczas 14 dni na weryfikację dokumentów i poinformowanie składającego o jej wyniku.

Co z kierowcami, którzy nie złożą nowych dokumentów?

Zgodnie z art. 14 ust. 1. wspomnianej ustawy, licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, ale nie później niż dnia 30 czerwca 2024 r. Kierowcy, którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie, najpóźniej z dniem 30 czerwca 2024 r. stracą więc możliwość wykonywania pracy w zawodzie kierowcy.

Jeśli więc zajmujesz się zawodowo transportem pasażerów jako kierowca taksówki, czy busa, skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby dowiedzieć się więcej i złożyć odpowiednie dokumenty na czas.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: taksówki | licencje taksówkarskie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy