Konfiskata samochodu od marca. Kto i za co może stracić auto?

Od 14 marca 2024 roku w życie wchodzą nowe przepisy, które przewidują konfiskatę pojazdów za jazdę po pijanemu oraz ucieczkę z miejsca wypadku. Nowe prawo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach i zaostrzenie kar dla piratów drogowych.

Mimo coraz ostrzejszych przepisów, kar i wyższych mandatów za jazdę po spożyciu alkoholu liczba kierowców łapanych przez policję nie tylko nie spada, ale wręcz rośnie, tak przynajmniej wynika ze statystyk. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że zalicza się do nich także rowerzystów, którzy stanowią nawet około jedną trzecią wszystkich złapanych.

Pijani kierowcy w Polsce - statystyki

Na przykład w latach 2020-2021 liczba ta oscylowała na poziomie około 11,5 tys, po czym w 2022 roku zwiększyła się aż o prawie 25%. Przypomnijmy, że mowa tu o kierowcach, którzy we krwi mieli między 0,2 a 0,5 promila alkoholu. O jeździe w stanie nietrzeźwości, oczywiście bardziej surowo karanej, mówimy wtedy, gdy poziom alkoholu we krwi przekracza pół promila. I takich kierowców jest na polskich drogach jeszcze więcej! 

Reklama

W 2022 roku zanotowano niewielki spadek względem 2021 - złapano nieco ponad 57 tys. pijanych, czyli o tysiąc mniej niż wcześniej. Ogółem, kierowców, którzy mieli jakiś alkohol we krwi złapano w 2022 roku prawie 98 tysięcy! 2023 rok przyniósł nieznaczny spadek, licznik stanął na 93 214 osobach, czyli o 4,7% mniej niż rok wcześniej. Tradycyjnie najwięcej pijanych kierowców wsiada za kółko podczas wakacji - lipiec i sierpień przodują w tego typu statystykach. W 2022 roku zmniejszyła się za to liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców - było ich 1415, wcześniej ten wskaźnik utrzymywał się przez około cztery lata na poziomie ponad 1600 zdarzeń.

Jakie obowiązują kary za jazdę po użyciu alkoholu?

Jeśli poziom alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila, nie oznacza to, że kary są łagodne. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

  • grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni,
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 15 punktów karnych.

Ile wynosi mandat za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej pół promila)?

Zgodnie z prawem, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

  • pozbawienie wolności do lat 3,
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat,
  • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
  • 15 punktów karnych.

Grzywna naliczana jest w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy. Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł.

Przepadek pojazdu za alkohol - którzy kierowcy stracą samochody?

 Kwestie kierowców, wobec których sądy orzekać będą przepadek pojazdu określa m.in. pkt 67 lit. C znowelizowanego Kodeksu karnego. Samochody obligatoryjnie stracą ci prowadzący, którzy:

  • usiądą za kierownicę mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi
  • spowodują wypadek mając we krwi ponad 1 promil alkoholu (lub 0,5 mg/dm3).

Ci kierowcy, u których zostanie wykryty alkohol "w przedziale" 0,5-1,0 promila też będą narażeni na utratę pojazdu, ale o tym już będzie decydował sąd, indywidualnie dla każdego przypadku.

Co z przepadkiem aut służbowych?

Ci kierowcy, którzy zostaną złapani nietrzeźwi za kierownicą np. w trakcie wykonywania czynności służbowych (na przykład kierowcy autobusów), zostaną ukarani nawiązką w wysokości co namniej 5000 zł, którą będą musieli wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zarządzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Maksymalna wysokość nawiązki wynosi 100 tys. zł.

Jeśli pojazd nie stanowi własności sprawcy (jest np. leasingowany) sąd zdecyduje o przepadku równowartości pojazdu, której nie będzie określał biegły (aby skrócić czasu). Kwota zostanie określona na podstawie informacji zawartych w polisie lub średniej wartości rynkowej.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy