Czy pojazd uprzywilejowany może jechać pod prąd? Uprawnienia na sygnale

Pojazdy uprzywilejowane mogą mieć specjalny status na drogach publicznych. Inni użytkownicy dróg muszą im ustąpić pierwszeństwa i umożliwić przejazd. Jeśli tego nie zrobią, grozi za to dotkliwy mandat. Czy kierowca samochodu uprzywilejowanego może łamać przepisy drogowe?

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Nie każdy samochód lub motocykl wyposażony w dodatkowe sygnały świetlne to pojazd uprzywilejowany.

Pojazd uprzywilejowany musi spełnić każdy z trzech poniższych warunków:

 • wysyła sygnały świetlne niebieskie - pojazdy otwierające i zamykające kolumnę pojazdów uprzywilejowanych dodatkowo wysyłają czerwone sygnały świetlne;
 • wysyła sygnały dźwiękowe;
 • ma włączone światła mijania lub drogowe.

Przykład: Zgodnie z przepisami pojazdem uprzywilejowanym nie jest oznakowany radiowóz policji uczestniczący w ruchu drogowym, który nie spełnia powyższych warunków. Dopiero gdy włączy niebieskie sygnały świetlne, dźwiękowe i światła mijania lub drogowe, staje się pojazdem uprzywilejowanym.

Reklama

Samo włączenie np. niebieskich sygnałów świetlnych nie sprawia, że radiowóz należy traktować jako pojazd uprzywilejowany. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy drogą porusza się kolumna samochodów uprzywilejowanych. Wtedy każdy pojazd musi wysyłać niebieskie sygnały świetlne, a tylko pierwszy i ostatni z formacji musi wysyłać sygnały dźwiękowe oraz dodatkowo czerwony sygnał świetlny.

Samochody oraz inne pojazdy mogą mieć status uprzywilejowanych, jeśli należą do następujących służb:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • zespołu ratownictwa medycznego;
 • policji;
 • jednostki ratownictwa medycznego;
 • Straży Granicznej;
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Ochrony Państwa;
 • Straży Miejskiej lub Gminnej;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
 • Służby Parku Narodowego;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jednostki niewymienionej w powyższych punktach, jeżeli używany jest w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kodeks drogowy nakazuje uczestnikom ruchu ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego. W tym celu kierowcy muszą niezwłocznie usunąć się z drogi jego przejazdu, a w razie potrzeby także się zatrzymać. Za nieprzestrzeganie tych przepisów kierowcy grozi mandat karny w kwocie od 500 do 2500 złotych.

W przypadku wystąpienia korka na drogach kierowcy zobowiązani są do utworzenia korytarza życia. Pozwala on przejechać pojazdom uprzywilejowanym. Dzięki temu szybciej dotrą do ofiar wypadków. 

Czy kierowca samochodu uprzywilejowanego może łamać przepisy drogowe?

Pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów. Nie zostanie ukarany np. za przekraczanie dozwolonej prędkości, za jazdę pod prąd czy wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność podczas jazdy pojazdem uprzywilejowanym.

Należy pamiętać, że przepisy drogowe mogą być łamane tylko i wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Należą do nich:

 • udział w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa bądź porządku publicznego;
 • przejazd w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych;
 • wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Podczas wykonywania tych czynności pojazd uprzywilejowany musi wysyłać sygnały świetlne i dźwiękowe. Po zatrzymaniu pojazdu nie jest wymagane używanie sygnałów dźwiękowych.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pojazd uprzywilejowany | kierowca | mandat
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy