Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania nabywcy, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu.

Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Urzędzie Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania nabywcy, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu.

Wniosek o rejestrację pojazdu należy wypełnić drukowanymi literami.

Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu (PDF)

Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu (DOC)

WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU

.................................................
(miejscowość, data)

.................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)

.................................................
(adres właściciela)

Reklama

.................................................  
(nr PESEL lub REGON* / data urodzenia**)  

.................................................
(nazwa organu rejestrującego)

.................................................
(adres organu rejestrującego)

Wnoszę o rejestrację/czasową rejestrację w celu ........................................................................../wyrejestrowanie*** następującego pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ..................................................................................
2. marka, typ, model ..................................................................................................
3. rok produkcji .........................................................................................................
4. numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) ...................................................
5. dotychczasowy numer rejestracyjny ..........................................................................
7. numer karty pojazdu ...............................................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................
6. ............................................................................................................................

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
O następującym wyróżniku pojazdu: .................................****

...........................................
(podpis właściciela)
____________
* Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.
*** Niepotrzebne skreślić.
**** Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy