Oświadczenie sprawcy kolizji

Wypadki i kolizje drogowe są wpisane w naszą codzienność. Wielu kierowców nie wie jednak, w jaki sposób powinni się zachować bezpośrednio po wypadku lub kolizji drogowej. Często do głosu dochodzi stres i zachowujemy się wówczas w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką (np. w schowku) odpowiedni dokument - oświadczenie sprawcy kolizji.

Wypadki i kolizje drogowe są wpisane w naszą codzienność. Wielu kierowców nie wie jednak, w jaki sposób powinni się zachować bezpośrednio po wypadku lub kolizji drogowej. Często do głosu dochodzi stres i zachowujemy się wówczas w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką (np. w schowku) odpowiedni dokument - oświadczenie sprawcy kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji (PDF)

Oświadczenie sprawcy kolizji (DOC)

Jeśli dojdzie już do jakiekolwiek zdarzenia należy powziąć odpowiednie kroki. W przypadku kolizji, o ile to możliwe, usuwamy pojazd z jezdni, jeżeli nie, wówczas oznaczamy miejsce trójkątem ostrzegawczym. Co istotne, na autostradzie, a także drodze ekspresowej, trójkąt należy ustawić 100 metrów przed miejscem wypadku, zaś na pozostałych drogach, poza terenem zabudowanym - 30-50 metrów. Jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie zabudowanym, wówczas trójkąt ustawia się przy lub na samochodzie, jednak nie wyżej niż 1 metr nad ziemią.

Reklama

Osobną kwestią jest ustalenie sprawcy kolizji. Gdy wina jest oczywista i sprawca się do niej przyznaje, należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, które podpisują obie strony uczestniczące w zdarzeniu. W przeciwnym razie należy wezwać policję i z nią wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem, wówczas obowiązek sporządzenia dokumentu spoczywa na obecnej na miejscu policji.Także wtedy, kiedy kierowcy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ustalenia winnego. Zdarzają się i takie przypadki, że nie do końca jesteśmy przekonani, kto jest sprawcą wypadku lub też sprawca sprawia trudności np. w wydaniu danych lub stan sprawcy zdarzenia wskazuje na spożycie alkoholu, czy innych środków odurzających. Wówczas bezwzględnie należy wezwać policję.

Jeżeli już sprawa kolizji została wyjaśniona, a sprawca poczuwa się do winy, należy spisać oświadczenie. Bardzo ważne jest, żeby całe oświadczenie pisał sprawca zdarzenia, w innym wypadku może się on wyprzeć dokumentu, nawet jeśli widnieje na nim jego podpis. Druk pomocny w sporządzeniu takiej deklaracji to oświadczenie sprawcy kolizji, który warto wydrukować i zawsze mieć przy sobie. Jeżeli jednak z jakiś przyczyn nie mamy go akurat pod ręką, możemy samodzielnie sporządzić podobny dokument.

Informacje, jakie powinny się w nim znaleźć to:

  • Imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego
  • Adres zameldowania obu kierowców
  • Numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców
  • Numer rejestracyjny obu pojazdów
  • Numer dowodów osobistych obu kierowców
  • Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela
  • Jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia
  • Prosty szkic i opis zdarzenia
  • Podpisy obu kierowców
  • Telefon do ubezpieczyciela


O każdym zdarzeniu, wypadku czy kolizji, należy poinformować ubezpieczyciela sprawcy. W tym celu wystarczy zadzwonić na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego i poinformować o zdarzeniu, podając odpowiednie dane, a także krótki opis zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia zakład ubezpieczeniowy wyśle rzeczoznawcę na miejsce postoju uszkodzonego pojazdu poszkodowanego, celem dokonania oględzin i wyceny szkody.

Istotną kwestią jest także poproszenie rzeczoznawcy o numer szkody, a także kopię jego ustaleń dotyczących poszczególnych elementów pojazdu. Jeżeli wszystko przebiegnie bez problemów, w ciągu kilkunastu dni zakład ubezpieczeniowy wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

W przypadku OC na zgłoszenie szkody mamy aż 3 lata. Nie warto jednak tyle czekać, ponieważ ustalenie przebiegu kolizji będzie po tym czasie utrudnione, a procedura wypłaty odszkodowania potrwa dłużej. Sam sprawca może także rozmyślić się i uznać, że nie zawinił w danej sytuacji. Dlatego im szybciej zgłosimy uszkodzenia w naszym samochodzie tym lepiej. Nie zapominajmy, że w przypadku likwidacji szkody z polisy AC ubezpieczyciele nie dają nam aż tyle czasu. Zwykle na zgłoszenie mamy kilka dni (należy to sprawdzić w warunkach ubezpieczenia). Jeśli przekroczymy termin, odszkodowania nie dostaniemy.

Motor
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama