Reklama

Kierowcy gorsi od górników

Bezpieczeństwo użytkowników samochodów służbowych i ich wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego były głównym tematem trzeciego już Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. "Bezpieczeństwo flot samochodów służbowych - sposobem na kryzys".

Spotkanie zorganizowane przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej odbyło się 27 kwietni w Warszawie .

Wstępem do dyskusji było zaprezentowanie wyników analizy poziomu bezpieczeństwa polskich flot samochodowych wykonane przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie PBD. Badania przeprowadzono w 2005 i 2009 roku na reprezentatywnej próbie 50 menadżerów, reprezentujących firmy handlowo - usługowe, posiadające flotę minimum 50 pojazdów.Analiza wykazała pozytywny trend w postrzeganiu bezpieczeństwa drogowego przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie parku flotowego w firmach. Największe zmiany zaobserwowane w okresie ostatnich 3 lat dotyczyły: wdrożenia planu poprawy bezpieczeństwa floty (wzrost z 39 do 72%) oraz poprawy jakości szkolenia kierowców (wzrost z 25 do 52%). Wyniki badań pokazują również istotne braki w zarządzaniu bezpieczeństwem polskich flot firmowych.

Tylko około połowa ankietowanych (41% w 2005 i 56% w 2008) zakłada wewnętrzne cele ograniczenia wypadków drogowych (np. zero wypadków). Zwiększyła się również średnia liczba zarejestrowanych kolizji drogowych z 1584 w 2005 do 2458 w 2008 roku. Słabym punktem okazuje się w dalszym ciągu system motywacyjny pracowników, który uwzględnia w głównej mierze sankcje w celu promowania bezpiecznej jazdy (78% w 2005r. i 76% w 2008r.). Inne narzędzia motywacji, jak np. nagrody za bezpieczną jazdę (27% w 2005r. i 38% w 2008r.), czy premie za bezwypadkową jazdę (33% w 2005r., 36% w 2008r.) wciąż stosowane są rzadziej.

Dr Krystyna Zużewicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oceniła skalę zjawiska z perspektywy danych dotyczących wypadków przy pracy, zarówno z udziałem kierowców flotowych (niezatrudnieni na stanowisku kierowcy, użytkujący samochody w ramach obowiązków służbowych) oraz kierowców zawodowych. Dostępne dane wykazują, iż w 2006 roku z obu grup łącznie, aż 1770 osób zostało poszkodowanych w wypadkach zaistniałych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, z czego 1227 osoby to kierowcy flotowi, a 543 osoby to kierowcy zawodowi.

Reklama

Przedstawione dane wskazują również, iż w zestawieniu z innymi grupami zawodowymi, pracownicy - kierowcy w ujęciu ogólnym, są również najczęściej poszkodowanymi w wypadkach przy pracy, wyprzedając inne grupy zawodowe obarczone, wydawałoby się, większym ryzykiem wystąpienia wypadku (np. górnicy, robotnicy budowlani). W kategorii wypadków ze skutkiem śmiertelnym, kierowcy stanowią 16,7 % ogółu poszkodowanych w 2007 roku.

Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo | kierowcy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy