Reklama

Dostaną od 9 do 18 miesięcznych wynagrodzeń

Dzisiaj w Bielsku - Białej odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji Fiat Auto Poland z organizacjami związkowymi, podczas którego osiągnięto porozumienie określające szczegółowo tryb i zasady postepowania w stosunku do pracowników, którzy będą zwalniani w ramach tzw. zwolnień grupowych, w okresie od stycznia do końca marca 2013 roku.

Porozumienie zostało osiągnięte ze wszystkimi związkami.

Według tego porozumienia dobór pracowników do zwolnienia dokonywać się będzie w oparciu o ocenę świadczonej pracy. Zwolnieniami z pracy będzie objętych 1450 pracowników.

Niezależnie od ochrony przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych, pracodawca uwzględni dodatkowe kryteria ochrony pracowników m.in.: samotnych rodziców wychowujących dzieci do lat 25, uczące się i pozostające na ich utrzymaniu, pracowników, których małżonkowie nie wykonują pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub dzieckiem niepełnosprawnym lub są trwale bezrobotni bez przyznanego prawa do świadczenia przedemerytalnego, współmałżonka pracownika zatrudnionego w FAP (zwolnienie może dotyczyć jednego z nich), pracowników urodzonych do dnia 31.12.1957 r., z wyłączeniem pracowników, którzy nabędą prawo do emerytury, pracowników ze stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolnością do pracy powstałą w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ale bez przyznanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pracowników wychowujących czworo i więcej dzieci do lat 18

Reklama

Pracownikom, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę na podstawie porozumienia zawartego do 31.01.2013 r. przysługiwać będą odprawy pieniężne w zależności od okresu zatrudnienia w FSM/FAP - w wysokości od 9-ciu do 18 miesięcznych wynagrodzeń. Spółka dołoży starań aby zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc informacyjno-prawną i będzie ściśle współpracować z urzędami pracy w tym zakresie.

Fiat Auto Poland zatrudnia obecnie 4 862 pracowników. Po procesie restrukturyzacji w Spółce będzie pracować ok. 3 400 pracowników, i będzie to nadal liczący się pracodawca nie tylko na Śląsku.

Plany produkcyjne na ten rok zakładają wyprodukowanie ok. 350 000 samochodów, a na rok przyszły zakłada się produkcję poniżej 300 000. Nadal Fiat Auto Poland będzie największym przedsiębiorstwem w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce, ważnym przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce i eksporcie. Pod względem wielkości produkcji Fiat Auto Poland jest największą fabryką koncernu Fiat w Europie.

Niezależnie od ustaleń dotyczących zasad zwolnień, dyrekcja Fiat Auto Poland przyznała każdemu pracownikowi fabryki, niezależnie od stanowiska, po 1,9 tys. zł brutto nagrody świątecznej.

Czwartek to ostatni w tym roku dzień produkcji w tyskiej fabryce. W piątek rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna, która potrwa do 4 stycznia.

W tegorocznej produkcji (do końca listopada) najwięcej było fiata 500 (139 tys. 109 aut), modelu panda classic (89 tys. 427) oraz lancii ypsilon (45 tys. 692). Produkcja pandy classic, wytwarzanej w Tychach od dziewięciu lat, kończy się z upływem tego roku - faktycznie nastąpiło to w czwartek, który jest ostatnim dniem pracy przed przerwą świąteczną. W Tychach powstało blisko 2,2 mln egzemplarzy pandy. Nowy model tego auta wytwarzany jest we włoskiej fabryce w Pomigliano d'Arco pod Neapolem.

Program osłonowy dla zwalnianych pracowników przygotowały władze Tychów, we współpracy m.in. z miejscowym urzędem pracy. We wtorek program przedstawiono w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z wnioskiem o jego sięgające blisko 20 mln zł finansowanie. Program zakłada m.in. refundację kosztów zatrudnienia zwolnionej osoby u nowego pracodawcy i wyposażenia jej stanowiska pracy, szkolenia oraz wsparcie na uruchomienie własnego biznesu.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy