Reklama

"Cofanie liczników", największa patologia rynku samochodów używanych

Związek Dealerów Samochodów i cała branża motoryzacyjna od kilku lat intensywnie apelowały do polskich władz o wprowadzeniem do naszego prawa obowiązku ewidencjonowania stanu licznika w czasie badania w stacji kontroli pojazdów.

Rok 2014 przyniósł wreszcie realizację tych żądań: od 1 stycznia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów wprowadza taki obowiązek.

Tzw. "cofanie liczników" jest jedną z największych patologii polskiego rynku samochodów używanych. Dotyczy głównie aut używanych sprowadzanych z zagranicy, a zjawisko to przybrało ostatnio formę zupełnie oficjalnego działania, co przejawia się w tym, że w niektórych miejscach w Polsce (stanowiących w szczególności trasy tranzytu pojazdów używanych z Europy Zachodniej) pojawiły się działające zupełnie legalne przedsiębiorstwa i punkty świadczące usługę "weryfikacji przebiegu pojazdów". Punkty te oferują nic innego jak ingerencję w system komputerowy pojazdu (ponieważ obecnie dla ogromnej większości pojazdów informacje odnośnie przebiegu są zapisane w systemie elektronicznym) polegającą na zaniżeniu rzeczywistego przebiegu całkowitego danego pojazdu, celem sztucznego podwyższenia jego wartości rynkowej.

Reklama

Aby zwalczyć tę patologię Związek Dealerów Samochodów i cała branża motoryzacyjna od kilku lat intensywnie apelowały do polskich władz o wprowadzeniem do naszego prawa obowiązku ewidencjonowania stanu licznika przez stacje kontroli pojazdów w czasie badania. Apele te przyniosły wreszcie pierwszy skutek.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadzony został faktyczny obowiązek rejestracji przebiegu pojazdów przez stacje SKP w czasie badania na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. W załączniku nr 8 do tego rozporządzenia w ust. 2 został dodany punkt 19 o brzmieniu "odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania". Stacje kontroli pojazdów tym samym zostały zobowiązane do zapisywania wskazań licznika przebiegu w rejestracjach informatycznych stacji oraz na zaświadczeniu dla właściciela lub posiadacza pojazdu.

Związek Dealerów Samochodów wyrażając w imieniu całej branży motoryzacyjnej zadowolenie z wprowadzenia tego tak długo oczekiwanego rozwiązania, wskazuje, że jest to tylko pierwszy krok do likwidacji tej patologii na polskim rynku. Ostateczne rozwiązanie tego problemu wymaga jeszcze bardzo wielu zmian legislacyjnych. Jedną z nich jest wprowadzenie do polskiego systemu prawa karnego penalizacji procederu "cofania licznika", której skutkiem będzie ściganie z urzędu osób dopuszczających się cofania liczników w pojazdach mechanicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. ZDS złożył w tej sprawie odpowiedni projekt do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Dowiedz się więcej na temat: cofanie licznika

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje