Reklama

Co dalej z "kratkami"?

Minister Finansów Jacek Rostowski zapowiedział przesłanie do konsultacji międzyresortowych ustawy w sprawie zawieszenia możliwości odliczenia podatku VAT na samochody z kratką.

To pokłosie derogacji Komisji Europejskiej w tej sprawie, o którą wystąpił polski rząd. Zdaniem Pracodawców RP, gdyby takie zmiany weszły w życie, naruszałyby one zasadę neutralności - jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług.

Reklama

Wydanie decyzji w zaproponowanym kształcie skutkowałoby możliwością zmiany polskich przepisów tak, by w przypadku zakupu, nabycia, importu, dzierżawy i leasingu samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej pół tony i masie całkowitej do 3,5 tony można było ograniczyć prawo do odliczenia podatku naliczonego do 60% VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Zdaniem Pracodawców RP, gdyby takie zmiany weszły w życie, naruszałyby one zasadę neutralności - jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług. Polega ona na pomniejszaniu podatku do zapłaty o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT, dokumentujących nabycie przez podatnika towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to tzw. prawo do odliczenia. Brak możliwości pełnego korzystania z odliczenia stanowić będzie poważne obciążenie przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych i opierających swój profil działalności na usługach związanych z transportem. Odbije się to niekorzystnie na ich kondycji finansowej oraz spowoduje wzrost cen świadczonych przez nich usług.

Poza tym częste zmiany zasad opodatkowania samochodów powodują nierynkowe zachowania ich nabywców, którzy decyzję kupna uzależniają od możliwości odliczenia VAT, przez co powodują "kołysanie się" wysokości popytu na rynku samochodowym.

Zwracając uwagę na to, że ograniczenia odliczenia są odejściem od podstawowych zasad, którymi rządzą - a przynajmniej powinny się rządzić - podatki obrotowe, Pracodawcy RP apelują, aby ustawodawca, nawet gdy uzyska ku temu podstawę prawną, zaniechał wprowadzania przepisów ograniczających możliwość odliczania VAT od samochodów z kratką.

Przypominamy, że po wyroku ETSu w sprawie Magoora, który de facto przywrócił możliwość stosowania pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów nie zmienił się zapis w ustawie o podatku od towarów i usług. Sprawa ta wymaga precyzyjnego określenia, dlatego zaproponowano dodanie w ustawie o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców zapisu mówiącego o skreśleniu w ustawie o podatku od towarów i usług art. 86 ustępów 3 do 7a. - Proponowana zmiana umożliwi zniesienie istotnej bariery dla przedsiębiorców i umożliwi na równe traktowanie wszystkich podmiotów, niezależnie od tego co jest ich narzędziem pracy - mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

Jutro, 7 lipca, projekt ustawy o ograniczaniu barier będzie dyskutowany z ministrem Michałem Bonim.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama