Nowość. "Profil kierowcy zawodowego"

Szykują się zmiany dla kierowców zawodowych. Przed rozpoczęciem m.in. szkolenia okresowego kierowca będzie musiał się zarejestrować w systemie i uzyskać tzw. "profil kierowcy zawodowego".

Przewiduje to projekt rozporządzenia resortu infrastruktury, które ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wprowadzenie nowych rozwiązań wynika, jak wyjaśniono, z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie trzeba zarejestrować się w systemie teleinformatycznym starosty.

Według projektu rozporządzenia ma to być możliwe przez zgłoszenie do starosty i uzyskanie elektronicznego "profilu kierowcy zawodowego". "Główną zmianą proponowaną w przedmiotowym rozporządzeniu jest wprowadzenie nowego rozdziału regulującego procedurę wydawania profilu kierowcy zawodowego przez starostę" - wskazano.

Reklama

Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, ma to "w znacznym stopniu ograniczyć patologie i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu poprzez likwidację papierowego obiegu dokumentów".

Zgodnie z projektem, kierowcę, który będzie chciał "odbyć kwalifikację wstępną, lub ukończyć szkolenie okresowe", starosta będzie rejestrował w systemie teleinformatycznym i będzie tworzył dla niego tzw. profil kierowcy zawodowego. Aby uzyskać profil, kierowca będzie składał od razu wniosek o wydanie prawa jazdy z odpowiednim wpisem. "Do wniosku będą od razu załączone odpowiednie orzeczenia lekarskie i psychologiczne" - dodano. Na podstawie wniosku i tych dokumentów zostanie wygenerowany profil kierowcy zawodowego, do którego następnie ośrodek szkolenia i ewentualnie ośrodek egzaminowania będą wpisywały potwierdzenia ukończenia szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego.

Wyjaśniono, że po zakończeniu procedury system automatycznie poinformuje starostę o możliwości wydania prawa jazdy z odpowiednim wpisem. "Takie rozwiązanie jednoznacznie pozwoli na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów uwalniając urząd od wymaganej dzisiaj konieczności sprawdzania oryginalności przedstawianych przez interesantów dokumentów" - zaznaczono. Wprowadzono także procedurę potwierdzania ważności przedłożonych do wymiany zagranicznych kart kwalifikacji kierowcy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od daty publikacji oraz 4 kwietnia 2022 r., by data jego wejścia zbiegła się z daty wejścia przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kierowca zawodowy | prawo jazdy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy