Już jutro rusza II Motocyklowy Kongres BRD

11 maja w Automobilklubie Polskim odbędzie się II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem organizatorów wydarzenia – Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest stworzenie przestrzeni do dialogu dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w popraww bezpieczeństwa motocyklistów na polskich drogach.

Rosnąca z roku na rok liczba wypadków z udziałem motocyklistów skłoniła organizatorów do podjęcia rozmów i wymiany poglądów na temat tego problemu, na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym, wspólnie ze środowiskiem motocyklistów. Taka dyskusja wszystkich stron zaangażowanych w bezpieczeństwo drogowe pozwoli na wspólne przeanalizowanie istniejącej sytuacji, wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i opracowanie jednolitego planu działań prewencyjnych.

Celem debaty jest również podnoszenie świadomości zasad bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, konieczności zrozumienia i wzajemnego poszanowania między uczestnikami ruchu drogowego, eliminacja niebezpiecznych zachowań oraz wspólne, bezpieczne i zgodne z przepisami korzystanie z istniejącej infrastruktury drogowej.

Reklama

W Kongresie udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz BRD, mediów oraz oczywiście przedstawiciele środowiska motocyklowego.

W ramach II Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oprócz debaty zorganizowana będzie część wystawiennicza - dostępna dla wszystkich zainteresowanych, podczas której partnerzy z Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służb Ratowniczych, Narodowego Centrum Krwi zaprezentują działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w ich jednostkach.

Znajdą się tam m.in. symulator dachowania, symulator jazdy 3D czy autobus Narodowego Centrum Krwi, w którym honorowo będzie można oddać krew dla motocyklistów. Część ekspozycyjna zostanie zorganizowana na otwartej przestrzeni, tak aby każda zainteresowana osoba mogła się swobodnie z nią zapoznać.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności samych motocyklistów oraz przedstawicieli grup i stowarzyszeń motocyklowych, gdyż dyskusja o ich bezpieczeństwie nie może odbywać się bez ich udziału.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy