Reklama

Volkswagen zanotował lepszy wynik, niż się spodziewał

Mimo pandemii Covid-19 koncern Volkswagen zakończył rok obrachunkowy 2020 z wynikiem lepszym od spodziewanego. Zadecydowały o tym dobre zarządzanie sytuacją kryzysową, szybka poprawa na największym pojedynczym rynku, jakim są Chiny oraz przede wszystkim stabilniejszy biznes w zakresie usług premium i finansowych.

Przychód ze sprzedaży wyniósł 222,9 miliarda euro (-11,8 procent) i okazał się lepszy niż sprzedaż (-16,4 procent). Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi związanymi (sprawa diesli) osiągnął dobry poziom 10,6 miliarda euro (-45,0 procent), mimo pandemii. 

Reklama

Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, stwierdził: "Covid-19 przyniósł nam nieznane dotąd wyzwania. Koncern Volkswagen skutecznie przeciwdziałał w zeszłym roku wpływowi pandemii na bieżącą działalność, a jednocześnie podjął ważne strategiczne decyzje dotyczące własnej transformacji. Przedłożone wyniki finansowe są znacznie lepsze niż się spodziewano i pokazują na co stać nasz koncern, zwłaszcza w kryzysie. Rezultaty osiągnięte w drugim półroczu, które okazały się znacznie lepsze od pierwszego, zamierzamy przenieść na bieżący rok, a realizacja programów w zakresie kosztów stałych i zakupów trwale nas wzmocni. Dlatego spoglądamy w przyszłość optymistyczniej i zamierzamy uzyskać w skali koncernu operacyjną stopę zwrotu mieszczącą się w górnym zakresie spodziewanego przedziału".

W roku obrachunkowym 2020 koncern Volkswagen sprzedał 9,2 miliona pojazdów (-16,4 procent) i nieznacznie, do 13,0 (12,9) procent, zwiększył swój udział w światowym rynku samochodów osobowych. W ramach globalnej ofensywy w zakresie samochodów elektrycznych klientom dostarczono 422.000 aut elektrycznych i hybryd typu plug-in, a więc trzy razy więcej niż w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 222,9 miliarda euro. Spadek o 11,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim został spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem sprzedaży wynikającym z pandemii Covid-19. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi osiągnął mimo to dobry poziom 10,6 (19,3) miliarda euro, co odpowiada operacyjnej stopie zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi w wysokości 4,8 (7,6) procent. Oprócz spadku sprzedaży negatywny wpływ miały niekorzystne kursy walut, wynik obciążyły ponadto jednorazowe wydatki na restrukturyzację wynoszące 0,5 miliarda euro. Pozytywny skutek miały natomiast niższe koszty stałe. Zysk koncernu Volkswagen przed opodatkowaniem wyniósł 11,7 (18,4) miliarda euro. Operacyjna stopa zwrotu przed opodatkowaniem zmniejszyła się do 5,2 (7,3) procent. Zysk operacyjny spółek chińskich wyniósł 3,6 (4,4) miliarda euro.

Przepływ gotówki netto w dziale samochodów okazał się jednoznacznie pozytywny i mimo pandemii Covid-19 osiągnął poziom 6,4 (10,8) miliarda euro, spadek w porównaniu z poprzednim rokiem był w głównej mierze spowodowany niższym zyskiem i zwiększonym odpływem środków wynikającym ze sprawy diesla. Pozytywny wpływ miało przede wszystkim skuteczne zarządzanie zasobami. Płynność netto poprawiła się - także ze względu na dobrze ulokowane obligacje hybrydowe - osiągając wysokość 26,8 (21,3) miliarda euro. Mimo dużo mniejszych kosztów badań i rozwoju w dziale samochodów ich udział wynoszący 7,6 (6,7) procent okazał się - z powodu wywołanego pandemią dużego spadku przychodów ze sprzedaży - wyższy niż rok wcześniej. Ze względu na znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych ich udział w dziale samochodów zmniejszył się do 6,1 (6,6) procent.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje