Reklama

DCAP wyjaśnia

Stanowisko DaimlerChrysler Automotive Polska (DCAP) nt. informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwanie DCAP przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK poinformował, że DaimlerChrysler Automotive Polska odmówiła wprowadzenia stosownych zmian we wzorach umów sprzedaży samochodów, wobec czego Urząd złoży przeciwko DCAP pozew w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z tym DaimlerChrysler Automotive Polska oświadcza: Już w październiku 2002 we współpracy z renomowaną kancelarią prawną DCAP opracowała ogólne warunki sprzedaży samochodów w obrocie konsumenckim. W styczniu br. UOKiK zwrócił się do DCAP o nadesłanie odpowiednich wzorców. W końcu stycznia DCAP przesłała do UOKiK wymagane dokumenty (Ogólne Warunki Sprzedaży Nowych Samochodów i Umowy Sprzedaży dla poszczególnych dystrybuowanych marek).

Reklama

W połowie kwietnia br. UOKiK powiadomił DCAP, że analiza nadesłanych wzorców wykazała iż niektóre zapisy ?mogą (?) stanowić niedozwolone postanowienia umowne?. Pismo kończy się wezwaniem do dobrowolnej zmiany przez DCAP zapisów we wzorcach umownych oraz do udzielenia UOKiK stosownej odpowiedzi.

Po konsultacji prawnej z ekspertami w zakresie prawa konsumenckiego jak też porównaniu odpowiednich zapisów w umowach stosowanych na innych rynkach Unii Europejskiej, DCAP przedstawiła UOKiK w końcu kwietnia swoje stanowisko w celu wyjaśnienia przedstawionych przez Urząd zastrzeżeń.

Jak dotąd nie otrzymaliśmy z UOKiK żadnej oficjalnej odpowiedzi. Natomiast ze zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości, że opinia publiczna za pośrednictwem mediów została poinformowana o wszczęciu przeciwko DCAP postępowania sądowego.

DCAP stosuje się do wymogów prawa polskiego i prawa Unijnego, a więc i w tej kwestii zastosuje się do odpowiednich regulacji. W tym celu będziemy starać się nawiązać dialog z UOKiK, co leży w interesie konsumentów jak i samej firmy.

Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UOKiK

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje