Powstanie nowa Centralna Ewidencja Kierowców

Wkrótce ma powstać nowa Centralna Ewidencja Kierowców (CEK2.0). Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę, która ma na celu m.in. przyspieszenie budowy Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK2.0) i zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  Chodzi o przygotowaną przez posłów ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw było 192, wstrzymało się 33.

Posłowie zdecydowali także w czwartkowym głosowaniu o wprowadzeniu do treści ustawy poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania.

Reklama

Jedna z przyjętych poprawek, zgłoszona przez PiS, pozwala NFZ nie czekać na weryfikację z rejestrem Straży Granicznej, tylko niezwłocznie po numerze PESEL umożliwić osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Celem ustawy jest - według projektodawców - przyspieszenie budowy infrastruktury informatycznej, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców. Wśród ustaw, jakie mają zostać zmienione, jest też m.in. Prawo o ruchu drogowym. Zmiana w tej ustawie ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy centralnej ewidencji kierowców 2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania. Inna zmiana dotyczy systemu CEPiK i rozszerzenia funkcjonalności systemu o aplikację, z której będą korzystać organy właściwe do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

"Do tej pory przepis obejmował wyłącznie centralną ewidencję pojazdów. W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniono, przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

Ustawa obejmuje także zmiany dotyczące usprawnienia procesów utrzymania prawidłowego funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz uzupełnienia zadań operatora OSE. Katalog zadań operatora OSE uzupełniono o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i samych szkół, które będą realizowane na wyraźne zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zmiana ma też na celu umożliwienie bezpośredniego zamawiania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), jako operatorowi OSE, usług informatycznych w Centralnym Ośrodku Informatyki. 

 ***

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: CEPiK | Sejm RP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy