Polska liderem elektromobilności w Europie? Jest propozycja dla rządu

Elektryczna transformacja to nie tylko wielkie wyzwania, ale również ogromna szansa. Co zrobić, by Polska nie przespała swojej i pozostała liczącym się graczem na motoryzacyjnej mapie Europy? Swoje propozycje w tym zakresie zgłosiło właśnie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Opracowano tzw. "Siódemkę dla elektromobilności" - list otwarty do polskich władz podpisany przez przedstawicieli polskiej branży zrównoważonego transportu.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce odpowiada dziś za 8 proc. PKB i 13,5 rocznego eksportu. Łączne zatrudnienie w nim wynosi około 490 tys. osób. To 7,6 proc. wszystkich pracujących w przemyśle.

"Nowa mobilność" dotyka bezpośrednio także wielu innych branż i sektorów. Do tego energetyka to już 8 proc, sektor TSL 7 proc, a branża bateryjna 1,3 proc. polskiego PBK. W najbliższych latach branże te czekają rewolucyjne zmiany, które zdecydują o ich przyszłości. Na czym powinni skupić się rządzący, by Polska nie przespała swojej historycznej szansy? 

Polska przed historyczną szansą. Wszystko w rękach rządu?

Jak zauważa PSPA, realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, tylko w zakresie transportu, do 2050 roku pochłonie 12 bilionów euro. Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bilionów dolarów do 2050 roku.

Reklama

- apelują członkowie PSPA.

Co zrobić, by Polska była liderem elektromobilności?

Warto podkreślić, że już dzisiaj jesteśmy liderem w sektorze baterii litowo-jonowych, który stanowi 2 proc. rocznej wartości polskiego eksportu. Nasz przemysł może się pochwalić sukcesami m.in. w obszarze produkcji pojazdów, w tym zwłaszcza autobusów elektrycznych oraz infrastruktury i komponentów dla motoryzacji.

 - zauważają przedstawiciele PSPA.

Zdaniem PSPA nowy rząd powinien podjąć "strategiczne działania" w siedmiu, kluczowych dla transformacji obszarach. Chodzi konkretnie o:

  1. Przekształcenie Polski w wiodący hub produkcyjny dla sektora elektromobilności,
  2. Rozwój ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury,
  3. Wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości,
  4. Rozwój OZE i przyspieszenie transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym,
  5. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki w ramach wsparcia prac badawczo-rozwojowych i kształcenia kadr,
  6. Zwiększenie efektywności alokacji środków B+R, koordynację badań i projektów oraz ukierunkowywanie ich na możliwość rozwiązań smart i wdrożeń przemysłowych,
  7. Zapewnienie finansowania inwestycji i systemowego wsparcia rynku samochodów elektrycznych.

Mapa zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 roku

PSPA zauważa, że wykorzystanie odgórnych narzędzi regulacyjnych i mechanizmów wsparcia finansowego zawartych w Krajowym Planie Odbudowy powinno stanowić "priorytet i motywację, aby nadać rozwojowi elektromobilności szczególnie wysokie tempo".

- podsumowują autorzy listu otwartego.

List otwarty podpisało dotychczas kilkaset podmiotów i instytucji z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu w Polsce, a także osoby prywatne - praktycy, eksperci i liderzy elektromobilności.

Sygnatariusze zadeklarowali również pełne zaangażowanie i chęć dialogu w zakresie opracowania strategicznego dokumentu "Mapa zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 roku", który ma być "kompasem dla działań, jasnym sygnałem i impulsem dla gospodarki" oraz przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, "zapewniając do niego powszechny i równy dostęp".

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: PSPA | samochody elektryczne | samochody elektryczne w Polsce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama