Droga S69 z Bielska-Białej do Żywca już przejezdna

W piątek drogowcy oddali do użytku ostatni, blisko 10-kilometrowy fragment tej części ekspresówki: od Buczkowic do Żywca – podał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rzecznik oddziału GDDKiA Marek Prusak podał, że w tej chwili z Bielska-Białej do Żywca można przejechać w 5 minut. Dotychczas do pokonania ponad 15-kilometrowej odległości potrzeba było co najmniej pół godziny. Droga ułatwiła też komunikację w gminach, po których przebiega: w Wilkowicach, Buczkowicach, Łodygowicach oraz samym Żywcu.

Od piątku kierowcy mogą korzystać z bezpiecznej i komfortowej drogi o dwóch, szerokich na 10 m jezdniach, złożonych z dwóch pasów ruchu oraz awaryjnego. "Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają węzły drogowe w Wilkowicach, Buczkowicach, Łodygowicach oraz Żywcu" - dodał Prusak. Na oddanym do użytku fragmencie znalazły się m.in. trzy mosty, dziewięć wiaduktów, estakada i dwie kładki.

Reklama

Zdaniem drogowców uruchomienie fragmentu S69 to kolejny etap, który przybliża połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją.

Budowa odcinka trasy S69 z Bielska-Białej do Żywca trwała od 2010 r. Pod koniec 2013 r. kontrakt o wartości 646 mln zł netto straciło z powodu opóźnień konsorcjum firm Polimex-Mostostal i Doprastav. Rok temu GDDKiA zawarła umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na dokończenie prac za 260,9 mln zł. Zgodnie z nią jeszcze w ub.r. oddano pierwszy fragment inwestycji od bielskich Mikuszowic do Buczkowic.

Docelowo cała ekspresowa trasa S69 ma łączyć Bielsko-Białą (od węzła Komorowice, dokąd dotrzeć ma trasa S1/DK1) ze Słowacją przez Zwardoń na granicy obu państw. Arteria w znacznej części już istnieje. Brakuje jeszcze 8,5-km obejścia Węgierskiej Górki.

Ostatni fragment drogi w przyjętym przez rząd pod koniec czerwca br. dokumencie "Śląsk 2.0 - Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej" został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych. Powstać ma w latach 2018-2023. Katowicki oddział GDDKiA dysponuje całą potrzebną dokumentację techniczną.

Udostępnienie kierowcom 9,41 km odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca, pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice (sołectwa: Bystra Śląska i Wilkowice), Buczkowic (sołectwo Rybarzowice), Łodygowic oraz miasta Żywiec. Odcinek ten będzie można teraz pokonać w już około 5 minut.  Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o dwóch szerokich 10-metrowych jezdniach złożonych z dwóch pasów ruchu, o szerokości 3,5 m każdy, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają cztery węzły drogowe: "Wilkowice" "Buczkowice" "Łodygowice" oraz "Żywiec" To kolejny etap zbliżający połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją.

Odcinek został oświetlony 284 latarniami drogowymi.

 W ramach realizacji tego odcinka od węzła Buczkowice do Żywca wybudowano:

 • 3 mosty,
 • 9 wiaduktów,
 • 1 estakadę,
 • 2 kładki,
 • 15 przepustów skrzynkowych i 22 przepustów rurowych,
 • drogę  zasadniczą o długości 9,36 km,
 • drogi poprzeczne o długości 1,36 km,
 • drogi wewnętrzne o długości 18 km,
 • 105 zjazdy.

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi:

 • bariery stalowe o długości 33 km,
 • bariery betonowe o długości 212 m,
 • oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 13 005 m2.

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne.

 Na potrzeby budowy tego odcinka drogi zużyto:

 • 75 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym 25 tys. ton SMA (bez obiektów mostowych) na warstwę ścieralną o grubości 4 cm,
 • 15 tys. ton stali,
 • 137 tys. m3 betonu,
 • 220 tys. ton kruszywa na podbudowę.

Zadbano również o zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon akustycznych, w tym zielonej ściany o długości 5,52 km. Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiadać będzie:

 • 18 km rowów,
 • 9 km korytek betonowych,
 • 6 km kanalizacji deszczowej,
 • 260 studni,
 • urządzenia ochrony wód w tym 25 separatorów, 25 osadników,
 • 11 zbiorników retencyjnych.

W ramach ochrony środowiska wykonano również:

 • 8 przejść dla zwierząt zintegrowanych (obiekty mostowe),
 • 10 przejść dla małych zwierząt (przepusty).

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 ("Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń"). Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

Główne cele Inwestycji:

 • wybudowanie drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.

 

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: droga ekspresowa | Żywiec | Bielsko Biała
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama