Dajesz prawo jazdy policjantowi? Ale wcale nie musisz…

O błędach pomiarowych generowanych przez policyjny ręczny miernik prędkości Iskra-1 pisaliśmy wielokrotnie. Na podstawie naszych artykułów napisać by można pracę naukową o tym, w jaki sposób NIE POWINIEN działać policyjny radar...

Przypominamy, że to właśnie Iskra-1 zasłynęła szeregiem niestandardowych funkcjonalności (potrafiła np. zmierzyć prędkość wiatraka chłodnicy w stojącym pojeździe). Jej używanie przez policję stoi też w jawnej sprzeczności z przepisami dotyczącymi samych urządzeń pomiarowych. Te mówią bowiem jasno, że urządzenie pomiarowe musi dawać możliwość identyfikacji pojazdu, którego prędkość została zmierzona (rozporządzenie ministra gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym). Iskra-1 nie posiada takiej funkcjonalności, więc jeśli na jezdni znajduje się więcej niż jeden pojazd, nawet policjant nie może być do końca pewnym, co do tego, którego auta dotyczy wskazanie radaru.

Reklama

Najprawdopodobniej właśnie z tego względu kierowca - bohater zamieszczonego poniżej filmiku - postanowił nie ułatwiać pracy kontrolującym go funkcjonariuszom. Wskazał przy tym na inny, ciekawy zapis w prawie o ruchu drogowym.

Jak czytamy w kodeksie drogowym (art. 129) policjant dokonujący kontroli drogowej uprawniony jest m.in. do: "legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu" oraz "sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem...". Ustawodawca nie precyzuje jednak, w jaki sposób przebiegać ma owo sprawdzenie.

Próbując doprecyzować tę kwestię trafimy na art. 38. kodeksu drogowego, który określa obowiązki osoby kontrolowanej. Wynika z niego, że "Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu dokumenty" (prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy potwierdzenie zawarcia polisy OC, itd.,).

Na tym kończą się - regulowane przez Prawo o Ruchu Drogowym - kwestie dotyczące kontroli dokumentów. Słowo "okazanie" można więc traktować na różne sposoby...

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy