Reklama

Przywieźć bez akcyzy

Osoby przesiedlające się do Polski z innego państwa należącego do Unii Europejskiej mogą skorzystać ze zwolnienia z akcyzy na przywożone samochody osobowe.

Do skorzystania ze zwolnienia będą uprawnione tylko te osoby fizyczne, które spełnią określone warunki - informuje "Puls Biznesu".

Reklama

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (a do tych należą również samochody osobowe) podlega opodatkowaniu akcyzą. Istnieją jednak przypadki, w których podatku nie trzeba płacić.

Zwolniony od akcyzy jest przywóz przez osobę fizyczną, która przybywa na terytorium Polski na pobyt stały lub która powraca z czasowego pobytu, samochodów osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego.

Samochód musi być przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej. Po drugie, musiał służyć do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu. Zgodnie z kolejnym warunkiem, osoba fizyczna powinna przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, dotyczącego używania samochodu do celów osobistych przez ostatnie 6 miesięcy. Ponadto samochód osobowy nie może zostać sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju. Zwolnienie zależy również od tego, czy samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym osoba fizyczna dotychczas mieszkała oraz czy przy wywozie samochodu było stosowane zwolnienie lub zwrot podatku.

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.auto z zagranicy - informuje "Puls Biznesu".

Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu.

Porozmawiaj na Forum.

Puls Biznesu

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: zwolnienia | osobowe | samochody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne