Ceny nowych samochodów w Polsce. Od czego zależą?

Średni roczny wzrost cen samochodów kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 2 proc.; ceny nowych aut są ściśle skorelowane z wysokością płac, a nie są skorelowane z wysokością indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych - wynika z danych SAMAR i DNB Bank Polska.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR oraz DNB Bank Polska opublikowały w czwartek pierwszy w Polsce wskaźnik zmian cen nowych samochodów. Wynika z niego m.in., że poszczególne koncerny charakteryzują się bardzo dużą zmiennością cen swoich aut.

Według raportu  ceny nowych samochodów w Polsce spadły w maju 2015 r. średnio o 5 proc. w ujęciu miesięcznym, ale spadek ten nastąpił po uprzednim wzroście cen w kwietniu o 4,4 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym ceny samochodów wzrosły w maju 2015 r. średnio o 1,9 proc., co oznacza lekkie spowolnienie w porównaniu z dynamiką z kwietnia (2,4 proc. r/r).

Reklama

"W przeciwieństwie do innych dóbr konsumpcyjnych, roczne dynamiki SAMAR DNB indeks cen auto moto wykazują dość dużą zmienność, która wynika ze struktury komponentów indeksu - cen wszystkich nowych aut sprzedawanych na rynku krajowym, co pokazane zostało w postaci zagregowanej do 8 koncernów motoryzacyjnych. Jednak pomimo tak znacznej zmienności, długoterminowy trend wskazuje na wzrost indeksu o około 2 proc. r/r" - czytamy w komunikacie.

W badaniu przeanalizowano sprzedaż ośmiu koncernów, które odpowiadają za 91 proc. sprzedaży samochodów w Polsce, tj. Volkswagen, PSA, Toyota, Renault, Opel, Nissan, Hyundai oraz Ford.

Najsilniej - wynika z komunikatu - rosły ceny aut Volkswagena (10,9 proc. w ujęciu rocznym), co stanowi jednak znaczne spowolnienie w porównaniu z dynamiką odnotowaną w kwietniu br. (21,3 proc. w ujęciu rocznym). Znaczny wzrost miał również miejsce w przypadku Toyoty (9,1 proc. r/r).

Ceny samochodów koncernów PSA, Renault i Ford rosły w tempie umiarkowanym 1-2,5 proc. Pozostałe koncerny odnotowały spadek cen (Opel: -5,2 proc. r/r, Hyundai: -6,9 proc. r/r, Nissan: -9,8 proc. r/r).

"Ze względu na swoją dużą wagę w sprzedaży (27 proc.) to właśnie podwyżki cen koncernu Volkswagena wpłynęły na wzrost ogólnego indeksu w maju b.r." - głosi komunikat.

Wynika z niego również, że średnie ceny samochodów w salonach są w ostatnich latach dość niezależne od indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), a jednocześnie wykazują dość silny związek z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. "Można zatem stwierdzić, że koncerny motoryzacyjne sprzedają samochody, na jakie nas stać" - czytamy w komunikacie.

W maju 2015 r. skumulowany indeks dla cen aut wyniósł 168,5 (a więc ceny były o 68,5 proc. wyższe niż średnio w 2004 r.), zaś dla płac - 172,1 (o 72,1 proc. wyższe) - podają SAMAR i DNB. Dodają, że największy skumulowany wzrost cen miał miejsce w przypadku aut koncernu Hyundai (o 110,5 proc.), Volkswagen (o 90 proc.) i Toyota (o 81,5 proc.), a najniższy wzrost koncernu Renault (o 18,2 proc.) i PSA (22,2 proc.). Odnotowano natomiast skumulowany spadek cen aut koncernu Nissan o 7,5 proc. od 2004 roku.

Pierwszy w Polsce wskaźnik zmian cen nowych samochodów to wspólne przedsięwzięcie DNB Bank Polska i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Autorem metodologii indeksu i jego kalkulacji jest firma doradcza Deloitte. "Jest to pierwszy sektorowy wskaźnik oparty na pełnych, a nie częściowych, danych zbieranych na krajowym rynku motoryzacyjnym, a co za tym idzie - precyzyjnie pokazuje tempo zmian całego rynku motoryzacyjnego w Polsce" - głosi komunikat.

Indeks ma być wyliczany i publikowany co miesiąc, na podstawie dostarczanych cyklicznie przez SAMAR danych dotyczących wielkości sprzedaży i cen jednostkowych (w tym cen promocyjnych) wszystkich dostępnych marek samochodów osobowych i dostawczych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy