Wydamy 2 mld zł na dostosowanie dróg do wymagań UE. Cel jest szczytny

Senat wprowadził poprawki doprecyzowujące nowelizację ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje nadzór nad siecią drogową do standardów unijnych. Jeden z priorytetów to ochrona szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

Z 2 poprawkami - legislacyjną i doprecyzowującą - senatorowie przyjęli zmianę ustawy o drogach publicznych, która ma wpłynąć na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Unii Europejskiej. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Nowelizacja ma na celu zwiększenie środków na drogi samorządowe oraz umożliwienie dofinansowania działań mających poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nowe przepisy powinny ułatwić także przebudowę lub remont dróg gminom i powiatom. Na cele zostanie przekazanych ponad 2 mld zł.

Reklama

Rewolucja na polskich drogach

Wspomniana dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej przewiduje przeprowadzanie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Ustawa przewiduje objęcie procedurami zarządzania bezpieczeństwem m.in. autostrady i drogi ekspresowe zlokalizowane poza Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T. 

Wprowadzona zostanie także procedura przeprowadzania co 5 lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć. Skutkiem tego będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa.

Za poprawkami głosowało 99 senatorów. W przypadku pierwszej z nich, wszyscy byli za. Poprawka druga została przegłosowana przez 97 osób. 

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Senat | prawo drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy