Reklama

Spór z mechanikiem? Sprzedawcą? Jest rada

Kierowca nie musi być osamotniony w sporze z firmą. Może liczyć na rzecznika konsumentów.

Rzecznik konsumenta to instytucja powołana na mocy ustawy. Do jego zadań należy m.in. udzielanie bezpłatnych porad (odpowiedzi na listy, maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt) i informacji prawnych w zakresie ochrony prawa konsumentów.

Rzecznicy występują ponadto z interwencjami do przedsiębiorców (sprzedawców, usługodawców) oraz mogą - choć nie muszą - brać udział w rozprawach sądowych w przypadkach indywidualnych i występować do sądów z pozwami w sprawach konkretnych konsumentów. W praktyce dzieje się tak jednak w sytuacjach szczególnie istotnych, precedensowych lub dotyczących dużej grupy osób.

Reklama

Rzecznicy konsumentów urzędują w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu. Z ich pomocy może skorzystać każdy, kto prowadzi spór z firmą/ przedsiębiorcą, np. boryka się z problemami dotyczącymi ubezpieczeń, nie może się porozumieć z mechanikiem lub sprzedawcą części zamiennych czy też czuje się w jakiś sposób oszukany przez sprzedawcę samochodów.

"Zakres naszych działań jest szeroki. Jeśli chodzi o motoryzację, to zdarza nam się interweniować m.in. w przypadku odpowiedzialności za wady sprzedanego auta, ale i zaniżenia przez ubezpieczyciela wypłacanego odszkodowania" - mówi Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów z Warszawy.

W 2011 r. rzecznicy konsumenta w całej Polsce prowadzili ponad 7,4 tys. spraw do-tyczących usług motoryzacyjnych i prawie 11,5 tys. odnoszących się do umów sprzedaży związanych z motoryzacją. Ponadto zajmowali się skargami na usługi ubezpieczeniowe. W ramach bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami w sprawie ochrony praw i interesów kierowców, ponad tysiąc podjętych interwencji zakończyło się pozytywnie dla właścicieli pojazdów (nie licząc tych dotyczących ubezpieczeń).

"Z punktu widzenia interesów kierowców niezwykle ważne jest spisywanie umów dotyczących wykonywanej usługi oraz posiadanie faktur czy rachunków. To na ich podstawie da się skutecznie walczyć z przedsiębiorcą o swoje prawa i egzekwować ewentualne należności" - podkreśla Małgorzata Rothert.

Gdzie szukać rzecznika

Dane teleadresowe do rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki na głównej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Przygotuj się na spotkanie

Do rzecznika można zgłosić się osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą mailową. Wcześniej warto przygotować dokumenty związane ze sprawą, w tym zawierające: dane przedsiębiorcy oraz informacje o dacie zakupu towaru lub zawarcia umowy i dacie złożenia reklamacji. Przyda się też opis problemu ze wskazaniem przyczyn i zarzutów wobec przedsiębiorcy oraz sformułowanie roszczeń wobec niego.

Na jaką pomoc można liczyć:

- bezpłatne porady i informacje prawne

- udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową (m.in. przygotowanie stosownych wniosków) oraz w ich prowadzeniu

- kontakt z przedsiębiorcą w razie naruszenia praw konsumenta

tygodnik "Motor"
Dowiedz się więcej na temat: Nie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje