Reklama

Polisa AC od A do... Z

Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z AC. Wiedza przyda przy wybieraniu polisy, likwidacji szkody i sporze z ubezpieczycielem.

Autocasco, w odróżnieniu do OC, to ubezpieczenie dobrowolne. Jest jeszcze jedna ważna różnica. W przypadku OC, wszystkie firmy stosują te same zapisy wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Natomiast zasady ubezpieczenia AC regulowane są w zasadzie wyłącznie przez Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU).

Oznacza to, że zakresy autocasco nie są takie same u poszczególnych ubezpieczycieli. Z tego powodu nie warto kierować się tylko ceną. Generalna zasada jest taka, że im mniej zapłacisz za polisę, tym mniej dostaniesz w przypadku szkody lub kradzieży samochodu.

Reklama

Dlatego warto zastanowić się wcześniej, jakiego zakresu ochrony potrzebujemy. Pamiętajmy, aby przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem dokładnie przeczytać OWU. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kiedy możemy liczyć na pieniądze z polisy i jak zachować się w razie wystąpienia szkody, aby nie stracić szansy na odszkodowanie.

Oto 15 pytań dotyczących autocasco, które często zadają czytelnicy.

1. Przed czym chroni ubezpieczenie autocasco?

To zależy od zakresu ubezpieczenia. Najczęściej są to: kradzież, uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji, wypadku lub aktów wandalizmu, zniszczenie spowodowane żywiołami takimi jak burze, wichury, gradobicie, pożar i wybuch. Ubezpieczenia AC mogą różnić się pod tym względem w zależności od firmy. Obecnie na rynku oferowane są np. ubezpieczenie wyłącznie od kradzieży czy szkód związanych z uszkodzeniem pojazdu.

2. Kiedy ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie?

Sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa może zmniejszyć kwotę wypłaconego odszkodowania, są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dotyczy to np. sytuacji, w której kierowca nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego (przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km/h, wymusił pierwszeństwo, wyprzedzał w niedozwolonym miejscu itp.), gdy samochód prowadził młody kierowca nie wpisany do polisy lub gdy spowodowaliśmy kilka kolizji w tym samym roku (okresie obowiązywania policy autocasco).

3. Co dzieje się z autocasco po sprzedaży samochodu?

W przypadku sprzedaży pojazdu umowa zostaje rozwiązana. Sprzedaż warto natychmiast zgłosić do ubezpieczyciela, ponieważ można liczyć na zwrot niewykorzystanej składki (zwykle za każdy niewykorzystany dzień polisy). Należy jednak pamiętać, że kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o różne opłaty manipulacyjne towarzystwa. Szczegóły znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

4. Na co zwrócić uwagę zawierając polisę?

Do sprawdzenia jest kilka rzeczy, m.in. udział własny (wyrażony w procentach), bo o tyle ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie. Warto też zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności (sytuacje, w których nie dostaniemy pieniędzy lub odszkodowanie zostanie pomniejszone), amortyzację części (ile zostanie nam odliczone za ich zużycie - może to być nawet 60 proc.) oraz możliwy rodzaj części stosowanych w naprawie (oryginalne czy zamienniki).

5. W jakim terminie powinno zostać wypłacone odszkodowanie z polisy AC?

W ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia albo ustalenie wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym okoliczności te udało się ubezpieczycielowi wyjaśnić.

6. Czy firma może odmówić ubezpieczenia samochodu?

Tak. Firmy niechętnie ubezpieczają pojazdy mające więcej niż 10 lat. Nie ubezpieczymy także pojazdu, jeśli nie ma wymaganych zabezpieczeń. W przypadku aut wartych mniej niż 50 tys. zł wystarczy zwykle jedno zabezpieczenie, dla auta powyżej tej kwoty już dwa - np. alarm i fabryczny immobiliser. Auta luksusowe często muszą mieć zainstalowany system śledzenia GPS. Nie wszystkie firmy zgadzają się także na ubezpieczenie samochodu poniżej jego wartości rynkowej.

7. Co stanie się, jeśli nie zostanie opłacona kolejna rata składki?

Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować na piśmie o zaległości. Po otrzymaniu pisma masz 7 dni na uregulowanie raty. Jeśli tego nie zrobisz, umowa zostaje rozwiązana, czyli pozostajesz bez ochrony.

8. Co trzeba zrobić w razie wystąpienia szkody?

Jak najszybciej (telefonicznie) zgłoś ją firmie ubezpieczeniowej. W przypadku kradzieży auta masz na to zwykle jeden dzień, a w razie uszkodzenia pojazdu - trzy dni. Nie naprawiaj swojego pojazdu przed dokonaniem oględzin samochodu przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Zawiadom policję, jeśli skradziono twoje auto, bądź jakąkolwiek jego część.

9. Na jaki okres można zawrzeć polisę autocasco?

Polisę AC możesz zawrzeć na 12 miesięcy. Po jej podpisaniu masz jeszcze 30 dni na odstąpienie od umowy gdyby okazało się, że jakiś jej szczegół ci nie odpowiada.

10. Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli okoliczności szkody zostały uwzględnione w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) jako wyłączenia. Bez względu na ubezpieczyciela można wymienić wspólne dla wszystkich wyłączenia np. kierowca nie posiadał prawa jazdy, pojazd nie miał ważnego badania technicznego, kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia, samochód został uszkodzony został w czasie dokonywania przestępstwa. Firma ubezpieczeniowa może również nie wypłacić odszkodowania, jeśli wartość szkody nie przekracza np. 1 proc. wartości pojazdu lub kilkuset złotych.

11. Jak wyceniany jest mój samochód?

Ubezpieczyciele korzystają najczęściej z katalogów wartości rynkowych aut przygotowywanych np. przez firmy InfoEkspert czy Eurotax. Biorą także pod uwagę przebieg i wyposażenie dodatkowe pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia.

12. Co wpływa na wysokość polisy autocasco?

Najważniejsza jest wartość pojazdu, ale uwzględnia się także przebieg naszych poprzednich ubezpieczeń: zwyżki, za stłuczkę mogą sięgnąć nawet 240 proc., natomiast za bezszkodową jazdę możemy dostać nawet 60-70 proc. zniżki. Znaczenie ma także wiek i staż kierowcy - młodzi, mający krótko prawo jazdy zwykle płacą więcej. Jeśli mieszkamy w małej miejscowości i mamy już ubezpieczenie w danej firmie, możemy za polisę zapłacić nawet 50 proc. mniej. Oczywiście za polisę zapłacimy mniej, jeśli zgodzimy się na udział własny, ograniczenie terytorialne (np. ochrona tylko w Polsce), stosowanie części nieoryginalnych oraz zamienników.

13. Co to jest usługa assistance?

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera. Assistance jest często wliczane w polisę AC, ewentualnie wymaga to niewielkiej dopłaty.

14. Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub je zmniejszył?

Ubezpieczyciel musi przedstawić powód odmowy lub zmniejszenia odszkodowania. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz poprosić o nową wycenę szkody lub wskazać, że odmowa odszkodowania jest niezasadna i nie wynika z OWU. Możesz też powołać swojego rzeczoznawcę, który oceni wartość szkody (usługa płatna). Jeśli twoje racje nie zostaną uznane, pozostaje sprawa cywilna w sądzie.

15. Co to jest suma ubezpieczenia i jakie ma znaczenie?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką można otrzymać z polisy autocasco wpisana w umowie. Najczęściej w razie szkody dostaniemy mniej, ponieważ firma ubezpieczeniowa wyliczając odszkodowanie bierze pod uwagę wartość rynkową pojazdu w momencie szkody, a ta spada z każdym miesiącem użytkowania samochodu.

Sebastian Sulowski

Tekst pochodzi z tygodnika

tygodnik "Motor"

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy