Reklama

Parkowanie radiowozów - wyjaśnienie policji

Co pewien czas publikujemy na łamach naszego serwisu otrzymane od czytelników zdjęcia, dokumentujące parkowanie radiowozów na miejscach dla niepełnosprawnych.

Nie pozostawiamy tych publikacji samych sobie, lecz zwracamy się do poszczególnych komend o wyjaśnienie zaistniałych sytuacji. Wyjaśnienia są różne, ale najważniejsze, że są.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II, nadkom. Włodzimierza Kaczmarskiego:

"Odpowiadając na Pana pismo, z dnia 24 kwietnia 2006 roku dotyczące parkowania przez policjantów pojazdów służbowych na miejscu dla inwalidów, na parkingu przed Centrum Handlowym Sadyba Best Mall - uprzejmie informuję, iż jego treść była przedmiotem wnikliwie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Reklama

Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż funkcjonariusz kierujący pojazdem służbowym zaparkował radiowóz na miejscu dla inwalidów z uwagi na przeprowadzaną w Centrum Handlowym Sadyba Best Mall interwencję w stosunku do osoby nietrzeźwej, przy jednoczesnym braku miejsca do zaparkowania pojazdu w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom ww. parkingu. Ponadto na zaparkowanie pojazdu w tym miejscu wpływ miała również konieczność bezzwłocznego podjęcia czynności w stosunku do sprawcy zakłócenia porządku publicznego na terenie Centrum Handlowego Sadyba Best Mall.

Informuję, iż w związku z ww. sytuacją funkcjonariusz kierujący pojazdem został pouczony o konsekwencjach prawnych wynikających z art. 41 Kodeksu Wykroczeń w związku z niewłaściwym parkowaniem pojazdów. Jednocześnie funkcjonariuszowi przypomniano, iż w przypadku konieczności pozostawienia radiowozu w miejscu nie przeznaczonym do parkowania, bądź na miejscach parkingowych wyznaczonych dla inwalidów, czy też miejscach gdzie parkowanie pojazdów jest niedozwolone - wynikającego z podejmowania interwencji radiowóz powinien zostać pozostawiony z włączonymi sygnałami świetlnymi wskazującymi, że postój samochodu związany jest z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez poruszających się nim policjantów.

Ponadto zaistniała sytuacja zostanie omówiona ze wszystkimi policjantami KRP Warszawa II posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami służbowymi w celu eliminacji podobnych sytuacji w przyszłości.

Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia uzna Pan za wyczerpujące, dziękując jednocześnie za zwrócenie uwagi na zaistniały przypadek, co pozwoliło na podjęcie działań, które

z pewnością wpłyną na poprawę wizerunku Policji w odczuciu społecznym, jako instytucji, na której ciąży szczególny obowiązek stosowania i przestrzegania prawa."

Cieszy taka odpowiedź, choć szkoda, że przyszło na nią czekać aż dwa miesiące. Mamy również nadzieję, że kolejne radiowozy parkujące na miejscach dla niepełnosprawnych będą miały włączone sygnały świetlne, nie pozostawiając wątpliwości, że policjanci przyjechali wykonywać swoją pracę, a nie na zakupy.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: policja | sadyba | parkowanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy