Reklama

OC kontrowersje

Kontrowersyjne i niejasne przepis dotyczące umów komunikacyjnych ubezpieczeń OC mają być przedmiotem spotkania w najbliższą środę przedstawicieli zakładów ubezpieczeń oraz instytucji powołanych do nadzoru nad tym rynkiem. Ubezpieczyciele czekają na stanowisko Ministerstwa Finansów.

W najbliższą środę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zamierza zorganizować spotkanie przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na temat skutków wejścia w życie nowych przepisów regulujących rynek ubezpieczeniowy. Zowiedź tę potwierdziła prezes UFG, Elżbieta Turkowska-Tyrluk.

Reklama

"Zostały zaproszone wszystkie zakłady ubezpieczeń - członkowie Funduszu, które prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne i obowiązkowe ubezpieczenia rolników oraz inne instytucje rynku ubezpieczeniowego" - powiedziała.

Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, sprawy ubezpieczeń komunikacyjnych OC budzą poważne wątpliwości. Chodzi zwłaszcza o umowy zawarte w ubiegłym roku, a ważne jeszcze w roku bieżącym.

Podstawowa wątpliwość to ta, czy do takich umów stosować przepisy prawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ważnej w dniu zawarcia umowy, czy też ustawy ważnej obecnie. Nowa ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2004 roku.

Zdaniem Turkowskiej-Tyrluk, kiedy nie ma przepisów przejściowych, do takich umów powinny być stosowane przepisy poprzednie, to jest obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

Również Compensa i PZU uważają, że do umów zawartych przed 1 stycznia 2004, należy w zasadzie stosować przepisy obowiązujące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Warta powstrzymuje się od komentarza w tej sprawie i czeka wspólne stanowisko rynku bądź interpretację Ministerstwa Finansów.

Najbardziej niejasna jest sprawa ważności takich umów przy sprzedaży samochodów. Jak poinformował rzecznik prasowy Compensy, Marek Gołębiewski, jego firma uważa, że polisy zawarte przed 1 stycznia 2004 roku rozwiązują się w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży samochodu, ponieważ tak właśnie sprawę regulują poprzednie przepisy.

Zdaniem PZU, jeżeli kupujący nie wypowie umowy w ciągu 30 dni, to polisa jest ważna do dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia, z tym że w takim przypadku sprzedającemu nie należy się zwrot składki. Największy polski ubezpieczyciel uważa, że w przypadku sprzedaży pojazdu należy jednak stosować nowe przepisy, również w stosunku do umów zawartych przed 1 stycznia 2004 roku.

Sprawa ta czeka na interpretację. Zarówno zakłady ubezpieczeń jak i UFG, liczą na wyjaśnienie tych i innych kwestii przez Ministerstwo Finansów.

"Mam nadzieję, że do środy Ministerstwo Finansów zaprezentuje swoje stanowisko. Jeżeli tego stanowiska do środy nie będzie, to my na pewno tego nie przesądzimy, bo to nie leży w naszej gestii" - powiedziała Turkowska-Tyrluk.

W biurze prasowym Ministerstwa Finansów poinformowano, że w przyszłym tygodniu resort zajmie stanowisko w tej sprawie. Uezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku, kiedy nie można ustalić tożsamości sprawcy szkody oraz wtedy, gdy właściciel samochodu lub rolnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje