Reklama

Nowe prawo jazdy później

Zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne nad nowym projektem ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Wiadomo już, że planowany termin wejścia w życie nowych przepisów na 4 lipca br. nie zostanie dotrzymany. Kolejny termin wyznaczono na 4 października br.

Zmiany w przepisach są konieczne z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach. Liczba wypadków samochodowych, w których giną ludzie, jest u nas trzykrotnie większa niż w krajach dawnej Piętnastki. Z policyjnych statystyk wynika, że w ub.r. 23 446 wypadków (45,9 proc.) miało charakter zderzeń samochodowych. Drugi powód nowelizacji obowiązujących przepisów to konieczność walki z narastającą korupcją podczas egzaminów na prawo jazdy. Z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że poważne nieprawidłowości występują aż w 72 proc. ośrodków szkolenia kierowców. W projekcie nowych przepisów stawia się wyższe niż dotąd wymagania instruktorom i egzaminatorom. W przyszłości będą poddawani specjalistycznym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Reklama

Projektowane przepisy kładą większy nacisk na zajęcia praktyczne, odbywane w ruchu drogowym, a nie na placu manewrowym. Minimalny czas jazdy w ruchu drogowym będzie wynosił 40 min., a nie - jak obecnie - 25 min. Łączny czas prowadzonych w ciągu dnia przez instruktora zajęć praktycznych nie będzie mógł przekroczyć 8 godzin. Za proces szkolenia będzie odpowiadał instruktor, którego zadaniem będzie pilnowanie, aby co najmniej 50 proc. szkolenia miało charakter praktyczny. Będzie ono dokumentowane przez instruktora, a kandydat na kierowcę będzie każdorazowo podpisywał przebyty etap nauki. Szkolenie będzie kończyło się egzaminem wewnętrznym, poprzedzającym egzamin państwowy składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas egzaminu praktycznego w pojeździe będzie mogła przebywać tylko jedna osoba egzaminowana, egzaminator i - jeśli taki wniosek zgłosi egzaminowany - także instruktor. W wyniku konsultacji społecznych zrezygnowano z obowiązku uczestniczenia instruktora w egzaminie poprawkowym. Każdy pojazd przeznaczony do przeprowadzania egzaminów będzie musiał być wyposażony w urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu, obowiązkowo w zakresie kategorii "B" oraz opcjonalnie w zakresie pozostałych kategorii praw jazdy. W pojeździe powinno być co najmniej jedno sprawne urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojazdy służące do nauki powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców, umieszczonymi na zewnątrz pojazdu, na jego prawych i lewych drzwiach.

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących:

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 29,1 proc.

Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 24, 0 proc.

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 8,1 proc.

Nieprawidłowe wyprzedzanie 7,2 proc.

Brak bezpiecznej odległości między pojazdami 4,4 proc.

Nieprawidłowe omijanie 2,4 proc.

Wjazd przy czerwonym świetle 1,4 proc.

Porozmawiaj na Forum.

Gazeta Prawna
Dowiedz się więcej na temat: konsultacje społeczne | szkolenia | prawo jazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy