Mnożenie bytów. Nowy organ ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

W przyszłym tygodniu rząd może podjąć decyzję o ustanowieniu pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego - powiedział wiceszef MIR Zbigniew Rynasiewicz. Dodał, że w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się projektem w tej sprawie.

"Jeżeli w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów nie będzie miał większych uwag do projektu ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, to w przyszłym tygodniu sprawa może zostać rozstrzygnięta na wtorkowym posiedzeniu rządu" - podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju w rozmowie z PAP.

Rynasiewicz zwrócił uwagę, że rocznie na drogach ginie trzy tysiące osób. "Oczywiście jest postęp, bo wcześniej to było osiem tysięcy. Ale nadal jest to poważny problem. Niewątpliwie potrzebny jest pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego" - zaznaczył.

Reklama

Ocenił, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie jest wystarczającą instytucją. "Potrzebna jest bieżąca, codzienna praca w tym zakresie, bo problem jest ważny" - dodał.

Wiceszef MIR pytany, komu powinien podlegać pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, odparł: "O tym zdecyduje Rada Ministrów, czy będzie to pełnomocnik rządu w strukturze ministra infrastruktury czy pełnomocnik w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Wcześniej o potrzebie powołania takiej instytucji mówiła szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Zgodnie z projektem rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika ma być planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ma on ponadto inicjować, koordynować i monitorować działania administracji rządowej w tym zakresie. Pełnomocnik ma kierować rekomendacje związane z bezpieczeństwem na drogach do administracji rządowej oraz składać Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

"W obecnym stanie prawnym brak jest jednego organu koordynującego kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z projektem rolę tę pełniłby powołany pełnomocnik. Ze względu na większość kompetencji związanych z obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego przynależnym ministrowi właściwemu ds. transportu, celowym jest powierzenie tej funkcji sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Według Banku Światowego (BŚ) brak wiodącej instytucji odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu drogowego jest przyczyną słabych wyników Polski w ostatnich latach w tym obszarze. Eksperci BŚ ocenili, że struktura Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) nie jest skuteczna, m.in. ze względu na brak istotnej władzy wykonawczej.

KRBRD została powołana na początku 2002 r. To międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej przewodniczącym jest minister odpowiedzialny za transport; jego zastępcy to sekretarz lub podsekretarz stanu w MSW oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za transport.

Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa na drogach, zlecanie badań naukowych i inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w tej dziedzinie. Rada prowadzi też działalność edukacyjno-informacyjną i współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy