Europejski system wymiany informacji o pojazdach z usterkami

​Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

Zgodnie z projektem ustawy, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń́ (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, takie jak kategoria pojazdu czy numer VIN, w którym stwierdzono poważne usterki. Mają być one wymieniane między punktami kontaktowymi krajów UE. Wymianę tych informacji ma zapewnić Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Chodzi o wyniki kontroli pojazdów użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy kategorii: M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5.

Kategorie M2 i M3 to pojazdy do przewozu osób, posiadające co najmniej osiem miejsc, oprócz siedzenia kierowcy.

Kategorie N2 i N3 to pojazdy do przewozu ładunków, mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, O3 i O4 to przyczepy o maksymalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, a T5 to ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Reklama

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama