Cichy zabójca, czyli... samochód służbowy!

Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że około 30 proc. wypadków drogowych na świecie powiązanych jest z pracą.

Dodatkowo Bank Światowy, przygotowując rekomendacje dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, wskazuje potrzebę większego zaangażowania pracodawców w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak pokazują statystyki europejskie, to właśnie w transporcie ginie najwięcej pracowników.

"Zgodnie z rekomendacją, przedsiębiorcy powinni być zobowiązani do ochrony pracowników prowadzących pojazdy w ramach swoich obowiązków zawodowych i traktować to, jako element bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo, firmy powinny promować i wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa"- tłumaczy instruktor Skoda Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Reklama

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w takie działania może przynieść wielowymiarowe korzyści, zarówno dla samej firmy, jej pracowników, a także dla otoczenia, w którym firma działa. By osiągnąć pracodawcy powinni opracować działania i procedury, opisać je w dokumencie zwanym polityką bezpieczeństwa i wdrożyć w funkcjonowanie firmy.

Przykłady firm, które wdrożyły politykę bezpieczeństwa pokazują, że przy kompleksowym podejściu do tematu zarządzania, można poprawić bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i zmniejszyć szkodowość. Po stronie korzyści można też zapisać ograniczenie wydatków na ubezpieczenia pojazdów, koszty napraw oraz - przy systematycznej kontroli pojazdów - ograniczenie ryzyka wynikającego z zaniedbań. Inwestowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa to również korzyści wizerunkowe, zarówno wśród potencjalnych pracowników jak i odbiorców zewnętrznych marki.

Polityka bezpieczeństwa floty określa wymagania, które mają umożliwić organizacji zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków i kolizji drogowych. Należą do nich między innymi zakup i utrzymanie pojazdów, sprawdzenie uprawnień kierowców, odpowiednia organizacja pracy uwzględniająca czas pracy i przepisy ruchu drogowego, monitorowanie korzystania z pojazdów służbowych, a także zapewnienie odpowiednich szkoleń podnoszących bezpieczeństwo użytkowania pojazdów. Do obowiązków pracowników należy posiadanie ważnego prawa jazdy, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które mają lub mogą mieć konsekwencje dla pracodawcy, czy - wreszcie - dbanie o powierzony samochód.

"Dodatkowo pracownik powinien unikać prowadzenia pojazdu w sytuacjach zmęczenia, choroby itp. Opisane obowiązki stron mają tutaj charakter ogólny, w polityce bezpieczeństwa ich opis powinien być szczegółowy wraz z opisanymi sankcjami w przypadku niezastosowania się do nich"- kontynuuje instruktor Skoda Auto Szkoły.

Przed ich spisaniem warto wcześniej określić wszystkie elementy ryzyka, czyli takie, które mogą przyczynić się do ewentualnego wypadku, a mogą wystąpić na drodze. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało odpowiednio przygotowane procedury i działania, które ograniczą możliwość wystąpienia tych szkód. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa to inwestycja, która zawsze się zwraca. Bezpieczeństwo jest bowiem niezauważalne dopóty, dopóki nie dojdzie do sytuacji, w której w jednej chwili zaprocentują wszystkie podjęte wcześniej działania.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy