Będzie lepsza ochrona ofiar wypadków

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek wzmocnienie przepisów UE w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Według projektu, ofiary wypadków drogowych będą mogły otrzymać należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli ubezpieczyciel jest niewypłacalny.

Ważnym elementem nowego projektu jest propozycja, by osoby posiadające udokumentowany przebieg ubezpieczenia w jednym państwie członkowskim UE mogły starać się o lepsze warunki ubezpieczenia w innym kraju.

"W przypadku wyjazdu za granicę i wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego w innym państwie członkowskim UE dotychczasowy przebieg ubezpieczenia będzie traktowany w taki sam sposób, jak w przypadku krajowych posiadaczy ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla tych, którzy przemieszczają się po terenie całej UE, a także dla wszystkich obywateli UE" - wyjaśniał na konferencji prasowej komisarz Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za usługi finansowe.

Reklama

Z kolei komisarz ds. konkurencyjności Jyrki Katainen podkreślił, że nowa dyrektywa zwiększa również dostęp do odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, gdy ubezpieczyciel w danym kraju okazuje się niewypłacalny. Oprócz tego pozwoli skuteczniej walczyć z kierowcami, którzy jeżdżą nieubezpieczonymi samochodami.

Według propozycji KE w sytuacji, gdy ubezpieczyciel pojazdu odpowiedzialnego za wypadek jest niewypłacalny, osoby poszkodowane będą mogły szybko uzyskać pełną rekompensatę w państwie członkowskim, w którym mieszkają. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że w sytuacjach transgranicznych ostateczna odpowiedzialność finansowa będzie spoczywać na sektorze ubezpieczeń rodzimego państwa ubezpieczyciela, dzięki czemu poszkodowani będą mogli otrzymać odszkodowanie stosunkowo szybko.

Ponadto zgodnie z propozycją uprawnienia państw członkowskich do podejmowania działań eliminujących z ruchu pojazdy nieubezpieczone mają zostać znacznie wzmocnione.

Obywatele UE będą mogli też korzystać z takiego samego poziomu minimalnej ochrony podczas podróży po terytorium całej UE. We wniosku ujednolicono minimalne poziomy ochrony dla całego obszaru UE w przypadku poszkodowania osoby lub szkody materialnej - obecne minimalne poziomy w poszczególnych państwach różnią się od siebie.

W swojej propozycji KE podkreśla, że dla zwiększenia pewności prawa we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Nowe przepisy w szczególności precyzują, że ubezpieczeniem objęte są wypadki spowodowane podczas normalnego użytkowania pojazdu do celów transportu, w tym podczas jego używania na terenie prywatnej nieruchomości.

Pierwsza unijna dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych została przyjęta w 1972 roku. Jej celem była ochrona osób poszkodowanych w wypadkach w ruchu drogowym oraz ułatwienie swobodnego przemieszczania się pojazdów silnikowych między państwami członkowskimi. Następnie pięć dyrektyw dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych stopniowo wzmacniało tego rodzaju ochronę. W 2009 roku zostały one połączone w jedną unijną dyrektywę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (dyrektywa 2009/103/WE).

W czerwcu 2016 roku KE rozpoczęła prace nad oceną dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, które obejmowały konsultacje publiczne przeprowadzone w okresie od lipca do października 2017 roku. Przedstawione w czwartek zmiany dyrektywy są wynikiem przeprowadzonej oceny.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy