Chcesz nagrywać interwencję policjanta? Musisz to wiedzieć

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o nagraniach interwencji policji publikowanych w mediach społecznościowych. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących legalności takich działań. Czy można nagrywać policjanta? Jakie są granice tego prawa?

Nagrywanie funkcjonariuszy publicznych - co musisz wiedzieć?

Czy można nagrywać policjantów? To pytanie budzi wiele wątpliwości. W rzeczywistości, prawo do nagrywania funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania czynności służbowych przysługuje każdemu obywatelowi. Nie wymaga to żadnego zezwolenia ani legitymacji dziennikarskiej.

Należy jednak pamiętać o jednym istotnym warunkowaniu: nagranie nie może utrudniać przebiegu interwencji. Oznacza to, że osoba nagrywająca nie powinna przeszkadzać policjantom w wykonywaniu ich obowiązków.

Co z publikacją nagrania?

Upublicznienie wizerunku lub danych osobowych funkcjonariusza publicznego bez jego zgody jest niedopuszczalne. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, np. gdy publikacja jest niezbędna do ochrony ważnego interesu publicznego.

Reklama

Należy zachować szczególną ostrożność podczas publikowania nagrań w Internecie, aby nie naruszyć prawa do prywatności innych osób oraz nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji.

Utrudnianie interwencji - czym grozi?

Warto wiedzieć, że utrudnianie interwencji funkcjonariuszowi publicznemu może przybierać różne formy. Niektóre z nich mogą być niezgodne z prawem i wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Przykładowo, grożenie funkcjonariuszowi opublikowaniem nagrania jego interwencji w internecie lub wysłaniem go do mediów może zostać odebrane jako próba zmuszenia go do odstąpienia od czynności. Takie działanie jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 224 Kodeksu karnego.

Pamiętajmy, że działanie w granicach prawa i z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu interwencji. Zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy ułatwi im wykonanie obowiązków i zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zdarzenia.

Uprawnienia do nagrywania funkcjonariuszy publicznych

Istnieje fundamentalna różnica między prawami regulującymi działania funkcjonariuszy publicznych a zwykłych obywateli. Funkcjonariusz, jak np. policjant, nie może odmówić zgody na nagrywanie. Z drugiej strony osoba nagrywająca nie musi akceptować zakazu nagrywania, ponieważ taki zakaz nie ma podstawy prawnej. Można to ująć inaczej:

  • Policjant może jedynie to, co zezwala mu prawo.
  • Osoba prywatna może robić wszystko, czego prawo jej nie zabrania.

Ta wyraźna różnica nie zawsze jest poprawnie interpretowana przez funkcjonariuszy publicznych.

Publikowanie nagrań

Publikacja nagrań z interwencji lub wizerunku funkcjonariusza to odrębna kwestia. Zgodnie z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, wizerunek jest dobrem osobistym każdego człowieka, niezależnie od pełnionej funkcji i podlega ochronie prawnej. Nagranie można upublicznić tylko w dwóch przypadkach:

  • Za zgodą policjanta.
  • Gdy nie ma możliwości rozpoznania go po wyglądzie lub głosie.

Należy również pamiętać, że zgodnie z prawem prasowym publikowanie wizerunku wymaga zezwolenia osoby przedstawionej na nagraniu, jeśli ma ono zostać opublikowane w dowolnym miejscu.

RODO a ochrona policjanta

W kontekście nagrywania interwencji policji, istotnym aspektem jest kwestia RODO. Należy wiedzieć, że RODO nie chroni funkcjonariusza wprost. Jeśli celem nagrywania jest zebranie dowodów w sporze sądowym o charakterze czysto osobistym, to zgodnie z art. 2 ust. 2 RODO, takie działanie jest dopuszczalne i wyłączone spod reżimu tego rozporządzenia. Oznacza to, że osoba nagrywająca interwencję w celu wykorzystania nagrania jako dowodu w sądzie nie musi obawiać się naruszenia RODO.

Należy jednak pamiętać, że publikacja nagrania z wizerunkiem policjanta bez jego zgody może naruszać jego dobra osobiste. W takiej sytuacji, przed publikacją nagrania, należy rozważyć usunięcie wizerunku lub zniekształcenie go w sposób uniemożliwiający rozpoznanie osoby.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: policja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy