200 mln zł na elektryczne autobusy w Polsce

Na ulicach polskich miast przybędzie wkrótce elektrycznych autobusów. Potężne finansowe wsparcie dla bezemisyjnego transportu miejskiego deklaruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców oraz modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Te przedsięwzięcia dofinansuje NFOŚiGW w celu obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Nabór wniosków rozpocznie się 4 września. Do podziału jest aż 200 mln zł!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 22 września br. będzie przyjmował wnioski w ramach programu o nazwie "System zielonych inwestycji" (GIS - Green Investment Scheme). Na dotacje przewidziano 41 mln zł, a na pożyczki do 159 mln zł.

Reklama

Szansę na wsparcie finansowe mają przedsięwzięcia "zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym" - dotyczące taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru) lub infrastruktury i zarządzania (modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: "jednostki samorządu terytorialnego (JTS); spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST".

Jak czytamy na stronach NFOŚiGW, dofinansowanie w formie dotacji obejmować może do 40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku pożyczki zainteresowani liczyć mogą na wsparcie w wysokości do 100 proc. różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy