Polskie drogi

Trzy pojazdy, siedem osi i prawie 60 ton!

​Nałożeniem mandatu na kierowcę i wszczęciem postępowania administracyjnego, zagrożonego karą finansową w wysokości 15 tys. zł zakończyła się kontrola drogowa 7-osiowego zespołu pojazdów, który poruszał się drogą krajową S7.

Inspektorzy z WITD w Olsztynie  prowadzili działania kontrolne na drodze krajowej S7. Ich uwagę przykuł nietypowy, 7-osiowy zespół pojazdów. Wykonywany transport drogowy dwóch kontenerów 20-stopowych, które załadowano w porcie w Gdańsku, był realizowany trzema pojazdami.

Pierwszym pojazdem był ciągnik samochodowy marki Scania, następnie do niego podłączono pierwszą naczepę, do której z kolei to podłączona była druga naczepa. Druga naczepa z pierwszą była połączona sztywnym zaczepem wchodzącym w ramę pierwszej  i zabezpieczona sworzniem. 

Reklama

Z uwagi na podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, dokonano ważenia. Wynik był jednoznaczny - rzeczywista masa całkowita wynosiła 57,7 t i przekraczała określonymi przepisami wartości o 17,7 t (przekroczenie o 44,25%).  Ujawnione przekroczenie stanowiło naruszenie dopuszczalnej wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) wobec czego przejazd zatrzymanym do kontroli zespołem pojazdów wymagał zezwolenia kat. V na przejazd pojazdem nienormatywnym.

Z uwagi, że transport kontenerów wykonywany był ilością pojazdów większą niż określona w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, czyli trzema pojazdami na mocy art. art. 62 ust. 4b p.r.d. jego przejazd po drodze publicznej wymagał zezwolenia kategorii VII. Tymczasem kierujący nie okazał inspektorom żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Polskie prawodawstwo przewiduje, że zespół pojazdów może składać się najwyżej z trzech pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny  z dwóch pojazdów. 

Kierującego ukarano mandatem za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu. Natomiast wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne za stwierdzone naruszenia, za które przewidywana kara pieniężna wynosi 15 tys. zł.


ITD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy